Viktigheten av god rådgivning i det komplekse regulatoriske farvannet rundt sjømatnæringene

Det regulatoriske landskapet innen sjømatnæringene utvikler seg raskt, med flere prosesser i gang for å forbedre regelverket. Utfordringer rundt miljø, naturmangfold, fiskehelse og -velferd, mattrygghet og areal har ført til et stort og komplekst lovverk. Samtidig ser vi store verdier i tillatelsene innen både fiskeri- og akvakultur.

Vi hjelper til med alt innen fiskeri- og havbruksrett – enten virksomheten din skal omorganisere seg, utarbeide avtaler, trenger bistand med transaksjoner eller andre forretningsmessige utfordringer.

Vi hjelper deg med:

 • Regelverket for tildeling og drift av tillatelser, inkl. trafikklyssystemet
 • Krav til mattrygghet, animalske biprodukter og fiskehelse og -velferd
 • Eksport og import av sjømat
 • Arbeid med regelverkene
 • Kontakt med myndighetene
 • Søknadsprosesser
 • Vedtak og klagesaker fra tilsynsmyndighetene, bl.a. pålegg og overtredelsesgebyr
 • Skatt, bl.a. grunnrenteskatt
 • Utarbeidelse av avtaler
 • Transaksjoner
 • Omorganiseringer
 • Tvist og prosedyre

Teamet vårt

Vi er opptatt av å helheten i reguleringene, som spenner fra tildeling av tillatelser til krav for operativ drift. Teamet vårt dekker hele det store regulatoriske landskapet innen fiskeri- og havbruksrett – miljøkrav, produksjonsreguleringer, fiskehelse, fiskevelferd og matproduksjon.

Vi utgir rapportene «Taxation of Aquaculture»  og «Aquaculture license regimes». Rapportene gir deg et innblikk i status for beskatning av havbruksrett og tildelingsregimene for akvakulturtillatelser i en rekke land. Vårt internasjonale nettverk gir oss tilgang på markedsledende eksperter over hele verden – og muligheten til å tilby omfattende juridisk støtte og rådgivning på tvers av landegrenser.


Tilknyttede artikler