Juridisk due diligence

Juridisk due diligence

KPMG yter juridisk bistand ved kjøp og salg av virksomheter, herunder juridisk due diligence.

KPMG yter juridisk bistand ved kjøp og salg av virksomheter - juridisk due diligence.

I en juridisk due diligence gjennomfører vi en strukturert gjennomgang av målselskapet innenfor en rekke rettsområder, som blant annet:

  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Fast eiendom
  • Immaterialrett
  • Forsikringsrett
  • Konkurranserett

Målet med due diligence-gjennomgangen er å fremskaffe og vurdere målselskapets tilstand, og vurdere dette opp mot kjøpesum og øvrige
betingelser i forbindelse med et eventuelt oppkjøp. En due diligence vil i
tillegg begrense risiko for uventede negative overraskelser i forbindelse med
en overdragelse av selskapet.

Vi utfører juridisk due diligence både for potensiell selger og kjøper.

Der det er aktuelt, vil vi dra nytte av KPMGs nasjonale og globale kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med
eksperter innen revisjon og rådgivning.

KPMG har deltatt i en rekke multinasjonale oppkjøpsprosesser. 

Ta kontakt

Hovedkontakt