Generasjonsskifte og arveoppgjør

Generasjonsskifte og arveoppgjør

Er din familiebedrift rustet til å planlegge og gjennomføre generasjonsskifter?

Er din familiebedrift rustet til å planlegge og gjennomføre generasjonsskifter?

  • Ved et generasjonsskifte overføres verdiene i en virksomhet fra en 
    generasjon til en annen. Et generasjonsskifte i en familiebedrift skiller seg fra eierskifte i andre selskaper ved at det er andre hensyn som må ivaretas i tillegg til de forretningsmessige.
  • Familiebedrifter har gjerne aktive eiere med sterk motivasjon for arbeidet i bedriften, og som deltar aktivt i denne. Ut fra tanken om at verdiene forvaltes på vegne av tidligere generasjoner og for framtidige generasjoner, vil familiebedrifter som regel ha et lengre perspektiv på virksomheten enn andre selskaper.
  • Et annet forhold ved generasjonsskifter er at verdioverføringen som regel skjer fra foreldre til barn eller barnebarn. Da oppstår arverettslige problemstillinger, som må det må tas hensyn til.
  • Vi har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre generasjonsskifter. Bistand knyttet til et generasjonsskifte vil omfatte skatte- og avgiftsrådgivning, utarbeidelse av testament/ektepakt og selskapsdokumentasjon, f.eks. aksjonæravtale.   

Ta kontakt