Entrepriserett

Entrepriserett

Vi bistår byggherrer, rådgivere, entreprenører og andre leverandører innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester.

Er du byggherre, rådgiver, entreprenør? Vi bistår med forretningsjuridiske tjenester.

KPMG har betydelig kompetanse og erfaring innen entrepriserett og bygg og anlegg. Vi bistår byggherrer, rådgivere, entreprenører og andre leverandører innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester.

Vi yter juridisk bistand i alle faser av bygge- og utviklingsprosjekter, fra anbuds- og kontraktsfasen til eventuell tvisteløsning i etterkant av gjennomførte prosjekter.

Vi samarbeider tett med KPMGs øvrige kompetansemiljøer. Vårt omfattende nettverk av fagfolk med bred erfaring og kompetanse innen forhold av relevans for bygg- og anleggsbransjen, gjør at vi hurtig kan mobilisere team som kan bistå, uansett hvor i verden virksomheten befinner seg.

Ta kontakt

Hovedkontakt