Flere norske virksomheter har ikke tilstrekkelig kompetanse til å møte de økte utfordringene som ligger foran oss. Endringene innen forsyningskjede skjer utrolig fort og med mange eksterne påvirkninger, som blant annet forstyrrelser på leveringskjedene, kriger, pandemi og nye lover, er det mye å forholde seg til. Ikke minst er det avgjørende å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Kravene til selskapene øker enormt og mange vil ha behov for gode rådgivere og kompetanse.

– Det som er avgjørende for å skille seg ut i mengden, er evnen til å jobbe på tvers, fokusere på samarbeid og å fjerne seg fra silotankegangen, forteller Cato Gundersen. Han er KPMGs seneste storsignering, han har høye ambisjoner, og han kommer med en imponerende merittliste. 

Fra Forsvaret til forsyningskjeder

Nå skal han sette sammen et solid team for å bygge opp SørVest-regionens ledende kompetansenettverk som hjelper kundene med komplekse utfordringer. Cato skal lede regionens eksperter på kostnadsreduksjon og transformasjon av innkjøpsfunksjonen, implementering av innkjøpsteknologier og effektivisering og optimalisering av forsyningskjeder. 

I bagasjen har han flere års erfaring fra forsvarssektoren, der han både har gjennomført befals-,  og sjøkrigsskolen, og spesialisert seg innen logistikk og økonomi. Han har tjenestegjort i Afghanistan og vært en del av det enorme prosjektet rundt utbytting av de gamle Sea King-helikoptrene.

Siden han tok steget inn i det sivile har han jobbet med forsyningskjeder hos Dolphin Drilling, der han i Norge var både innkjøps- og logistikksjef, i tillegg til å være innkjøpssjef globalt. I sin seneste rolle var han innkjøpsdirektør hos Lyse. Her var han blant annet med på å bygge opp en av regionens ledende innkjøpsmiljøer. 

Cato Gundersen

Virksomheter har ikke råd til å slurve

Cato understreker at kravene til virksomheter øker, og har man ikke tunga rett i munnen, vil man slite regulatorisk. Det er trange økonomiske tider, og mange har for eksempel ikke råd til å sitte med fulle varelagre. I tillegg handler det om omdømme – Du vil ikke være den som får negativ oppmerksomhet på grunn av manglende etterlevelse.

– I tider preget av høy konkurranse, smale nåløyer og kunder med tydelige krav, lønner det seg å ha orden i sysakene – særlig når det kommer til å overholde lover og regler. Da kan det være lurt å investere i en god rådgiver som hjelper til med å effektivisere og ta hånd om verdikjeden. Og det er der vi kommer inn, forteller Cato.

Han trekker frem det store kompetansenettverket innad i KPMG, og peker på nettopp det som en kjemperessurs.

– Gjennom å spille på hverandres styrker og å dele innsikt kan vi løse utfordringer både sammen med kunden og gjennom å bruke det store kompetansemangfoldet i selskapet. Løsninger finner vi gjennom å forstå kunden, og min erfaring fra å ha sittet på andre siden av bordet er at de konsulentene jeg har hatt best relasjon til, er de samme som har hatt den gode dialogen, forstått behovene og ønsket om å skape verdi sammen.

På jakt etter de riktige talentene

Nå gleder han seg til å bli kjent med KPMGs tverrfaglige kompetansemiljø og dykke dypere ned i den store teknologisatsingen som gjennomsyrer selskapsstrategien. Ikke minst ser han frem til å komme i gang med å rekruttere og bygge opp sitt nye team.

– Det er stor etterspørsel for gode rådgivere innen forsyningskjede og innkjøp, og vi er avhengige av å være fremtidsrettede og innovative. Jeg vil hente inn folk som ser helheten i utfordringer og som kan koble sammen fag, teknologi og bærekraft for å skape de beste løsningene, både på kort og lang sikt. Mitt inntrykk er at selskapet, menneskene her og jeg deler den drivkraften, forteller han.

Jonas Sønsteby er strålende fornøyd med å ha hanket inn Cato.

– Det er ingen tvil om at Cato er en ekstremt spennende profil som kommer til oss med lang og viktig erfaring som vil berike KPMG. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med ham om å knytte til oss nye kollegaer og etablere enda et markedsledende kompetansemiljø i SørVest, sier han.

Eirik Øsebak er regionsleder i SørVest, og han gleder seg til å ønske Cato velkommen til Stavangerkontoret og forteller at satsingen er en viktig brikke i utviklingen til KPMG som det ledende rådgivningsmiljøet i regionen. Han sier at det nye Operations-miljøet vil være et solid supplement til tjenestene regionen allerede er sterke på, som Risk & Regulatory, Cyber & Security, Forensics, CFO Advisory, Technology Consulting i tillegg til Deal Advisory.

– Fra lokalt hold gleder vi oss veldig til å få Cato inn i kontorlandskapet og å etablere et enda sterkere fotfeste innen Operations i SørVest, sier han.


Har du spørsmål rundt hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet?