KPMG fikk nylig utmerkelsen «Microsoft Business Applications Inner Circle Award». Prisen deles ut til virksomheter som har brukt Microsoft Business Applications til å skape verdi for kundene sine, ved å akselerere digital transformasjon gjennom innovative, teknologiske løsninger.


– Dette er en anerkjennelse av arbeidet vi gjør sammen med Microsoft, og det viser hva vi kan få til ved å kombinere KPMGs brede kompetanse og forretningsforståelse med Microsoft sin fremtidsrettede teknologi, sier Thomas Lysell Amundsen, salgsdirektør for Microsoft-alliansen i KPMG.

Trine Johannessen er partner og ansvarlig for KPMGs Microsoft Business Applications-team. Hun understreker at den tunge teknologisatsingen til KPMG helt tydelig gir resultater. Hun forteller at samarbeidet med Microsoft åpner opp for nyskapende løsninger for både ansatte, kunder og samfunnet.

Thomas Lysell Amundsen

Trine Johannessen

– Alliansen og partnerskapet mellom Microsoft og KPMG er et innovasjonssamarbeid på mange nivåer. Det innebærer blant annet at vi får tilgang til den nyeste teknologien tidlig, som for eksempel med ulike Copilots som nå lanseres. Når vi kan koble og integrere den nyeste teknologien med KPMGs brede kompetansemiljø, har vi et enda mer solid grunnlag for effektivitet, innovasjon og verdiskaping.

Thomas understreker at det å bli utmerket som en partner i den innerste sirkelen, innebærer at KPMG får en anerkjennelse fra Microsoft som også er relevant for kunder som jobber globalt eller nordisk og at det gir dem en ekstra trygghet i å velge KPMG. 


– Det er spennende både for oss på teamet og for markedet rundt oss å kunne samarbeide tett med Microsoft. Jeg gleder meg til å utforske hva vi kan gjøre fremover innen Business Applications. Med solide Dynamics 365-applikasjoner, Power Platform i enorm vekst og ikke minst med AI – som åpner opp for helt ny innovasjon – utfordres alle prosesser og mulighetsrommet for hva vi kan gjøre blir bare større og større, sier han.

Trine forteller hvorfor KPMG står i en særstilling når det kommer til å tilby ende-til-ende-løsninger for kundene.

– Det som er litt spesielt i KPMG, er at vi har et stort tverrfaglig fagmiljø med kompetanse på fag, prosess og teknologi. I tillegg har vi et etablert miljø med fokus på prosjektledelse, endringsledelse og teknologiadopsjon. Vi har fokus på helhetlige løsninger, der rådgivning og kompetanse på teknologi står sterkt, noe som også innebærer implementering og opplæring i forretningsløsninger fra Microsoft og andre samarbeidspartnere.

Les mer om hva våre internasjonale kollegaer og alliansepartnere sier om utmerkelsen hos KPMG globalt.


ESG-utmerkelse

Nylig fikk KPMG også prisen for årets «ESG & Sustainability Partner» under Microsoft Partner Awards. Kundene våre er avhengige av å være godt rustet for å løse sine bærekraftsutfordringer, og denne anerkjennelsen tydeliggjør den sterke tverrfaglige kompetansen vi tilbyr innen ESG og bærekraft.

Marianne Rist-Larsen Reime er ESG-spesialist i KPMG, og forteller at det er stas å motta denne utmerkelsen.

– Dette var en veldig hyggelig overraskelse, og kult for alle som jobber med både ESG og teknologi i KPMG. Microsoft utvikler utrolig mye spennende teknologi som er veldig nyttig når jeg og mine bærekraftskollegaer skal hjelpe virksomheter med å lykkes med kompleks transformasjon, sa hun rett etter prisen ble utdelt. 


Andrea De Capitani er ansvarlig for Microsoft-alliansen i KPMG.

– Microsoft og KPMG Norge har oppnådd veldig mye sammen over flere år i en allianse som har vokst kraftig i omfang og suksess. De siste to årene har vi hatt et ekstra sterkt fokus på ESG og gjort store investeringer i kompetanse på Microsoft-løsninger som vi mener virkelig kan hjelpe kundene våre. Denne prisen er en veldig hyggelig anerkjennelse av resultatet av det arbeidet, og vi gleder oss veldig til fortsettelsen sammen med Microsoft.

Administrerende direktør i KPMG, Rune Skjelvan er stolt av teamene i KPMG som gjennom mange ulike prosjekter har vist at vi står helt fremst når det gjelder å veilede næringslivet inn i nye tider og å bruke den riktige teknologien for å få det til.

– Det er også et godt bevis på at vi lykkes med den sterke alliansen vi har bygget opp sammen med Microsoft, der vi har gått til markedet med felles løsninger, sier han.

Microsoft ESG-pris

Vil du vite mer om KPMG og Microsoft-alliansen?


Har du spørsmål til våre tjenester innen ESG og bærekraft?