KPMG på Fullriggeren Sørlandet, onsdag 16. august

Se opptak fra aller våre arrangementer

Er det mulig å ha ansvarlige verdikjeder i retail?

Kl. 10.00 – 10.45

Krigen i Ukraina og stormaktrivaliseringen mellom USA og Kina, gjør at mange norske styrerom og ledergrupper diskuterer forsyningskjedene sine. Men like viktig som geopolitiske hensyn, er det for mange å sikre at verdikjeden er ansvarlig. Ingen bransje opplever dette mer akutt enn varehandelen.

For retailsektoren er det tilnærmet umulig å ha god nok kontroll når varer kjøpes inn fra Kina. Men også i mange andre produksjonsland brytes grunnleggende menneskerettigheter. Kampen for å holde kostnadene nede truer arbeidsforholdene på fabrikkgulv i store deler av verden. Ekstremt prispress, lav forbrukerbevissthet og «fast fashion» bidrar også til å skape problemer for merkevarer som ønsker å sikre ansvarlige verdikjeder.

Åpenhetsloven pålegger bedrifter et juridisk ansvar for å ta menneskerettslige hensyn i verdikjedene. Men lar det seg gjøre i praksis, eller blir det bare en skrivebordsøvelse i ESG-rapporteringen? Hvordan kan ledere kvalitetssikre og kontrollere komplekse verdikjeder? Og hva er styrets ansvar?

KPMG har sommeren 2023 gjennomført en undersøkelse rundt åpenhetsloven blant norske selskaper, og hovedpunktene vil bli presentert på Arendalsuka.

Medvirkende:

 • Carl Aaby, Country Manager & Chief Sustainability Officer, IKEA Norway
 • Elisabeth Biering, Leder Bærekraft, AS Vinmonopolet
 • Bjart Thorkil Pedersen, Fagsjef bærekraftig handel, Norgesgruppen
 • Heidi Furustøl, Daglig Leder, Etisk Handel Norge
 • Thomas Føyen, Partner, KPMG AS
 • Eivind Pytte Ødegaard, Director, KPMG AS
 • Per Valebrokk, ordstyrer, Storm Communications


Vil AI skape et mer givende og inkluderende arbeidsliv?

Kl. 11.15 – 12.00

To av arbeidslivets store utfordringer er at vi har for mange som står utenfor jobb, og at vi samtidig har stor mangel på kompetanse på viktige områder. Kan kunstig intelligens spille en viktig rolle for å løse dette?

Ved riktig bruk kan generative AI-verktøy gjøre flere mennesker kvalifisert til flere jobber, og dermed hjelpe mot utenforskap og skape et mer inkluderende arbeidsliv. Det handler om å begrense tekniske hindre, funksjonsnedsettelser og kompetansegap for å la flere medarbeidere bidra til å skape resultater.

Samtidig har «quiet quitting» og «bullshit jobs» vært mote-ord, og arbeidstakere forteller om at de har for mange oppgaver som tar tiden vekk fra arbeidet de føler utgjør en forskjell. Hvilken rolle vil AI og automasjon spille for å frigjøre medarbeideres tid til å gjøre arbeid med reell mening? Og hva må selskaper gjøre i dag for å legge til rette for en slik arbeidshverdag i nær fremtid? 

KPMG inviterer til en alt annet enn kunstig, men forhåpentligvis intelligent panelsamtale om hvilke konkrete problemstillinger og muligheter norske ledere bør kjenne til for å gi flest mulig ansatte sjanse til å bidra.

Medvirkende:

 • Geir Holmgren, Konsernsjef, Gjensidige
 • Kirsti Fløystøl, SVP Emerging technologies & Data Science, Posten Norge AS
 • Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder generativ kunstig intelligens, Teknologirådet
 • Kristin Wieland, Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
 • Tom Einar Nyberg, Partner og leder for Digital Operations, KPMG AS
 • Nicolai Cappelen, Ordstyrer og Partner, KPMG AS


Næringslivets forsvarsrolle

Kl. 12.30 – 13.15

God forsvarsberedskap i dag handler om mer enn lagring av mat og medisiner. Falske nyheter i sosiale medier og cyberangrep er eksempler på hybride krigføringsmidler som gjør skillet mellom fred og krig mer flytende. Men, mens alle er enige om at det er Tollvesenets jobb å sjekke mistenkelige kjøretøy på grensen og politiets jobb å stoppe innbruddstyver, er det opp til hver enkelt virksomhet å forsvare seg mot cyberangrep.

Vi kan anta at cyberangrep fra nasjoner som Kina og Russland vil øke fremover. Særlig sårbare er organisasjoner og selskaper som er del av Norges kritiske samfunnsstruktur og energiforsyning. Få, om noen, virksomheter har kapasitet til å stå imot en statlig etterretningsoperasjon. Derfor er det viktig med en tettere og mer effektiv samhandling med myndighetene. 

Hvordan kan næringslivet og myndigheter jobbe bedre sammen for et sterkere forsvar mot cyberangrep? Hvordan kan myndighetene jobbe mer effektivt med forebyggende tiltak? Og hvem skal plukke opp regningen for å bygge den sikkerhetsmuren som trengs mot statlige cyberangrep?

Medvirkende:

 • Louise Dedichen, Viseadmiral, Forsvaret
 • Lasse Kristoffersen, CEO, Wallenius Wilhelmsen
 • Laxmi Akkaraju, Chief Delivery Officer, Cognite 
 • Hans Christian Pretorius, Partner, KPMG AS
 • Per Valebrokk, Moderator / ordstyrer, Storm Communications AS


Skattedebatten 2023 – Er Norge i ferd med å bli et ustabilt skatteregime?

Kl. 14.00 – 14.45

I fjor leverte skatteutvalget sine anbefalinger til et nytt norsk skattesystem. Men det ble tidlig klart at regjeringen ikke ville vente, og allerede før utvalget leverte, hadde regjeringen endret på en rekke skatter over statsbudsjettet.  

Kraftig skjerpet eierbeskatning, ny grunnrentebeskatning på havbruk og landbasert vindkraft og økt arbeidsgiveravgift har skapt mye støy og stor usikkerhet. Fra å være et land det ble sett på som trygt å investere i, har Norge fått et stempel som et skattepolitisk ustabilt regime. Rekordmange nordmenn flytter til Sveits. Og forslaget til skatteutvalget ble nylig offisielt lagt i skuffen.  

Alle sier de ønsker forutsigbarhet, men avstanden mellom partiene øker og politikerne sliter med å finne sammen. Vil polariseringen fortsette, eller er det mulig å finne tilbake til brede forlik og forutsigbar skattepolitikk? 

Vi inviterer politikere og representanter fra næringslivet til å ta årets skattedebatt.  

Velkommen!

 Medvirkende: 

 • Henrik Asheim, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Frode Jacobsen, Stortingsrepresentat, Arbeiderpartiet
 • Andreas Sjalg Unneland, Stortingsrepresentant, SV
 • Lan Marie Berg, Stortingsrepresentant, MDG
 • Bård Standal, Viseadministrerende Direktør, Fornybar Norge
 • Thor Leegaard, Advokat og Partner, KPMG Law Advokatfirma AS
 • Julie Remen Midtgarden (ordstyrer)


Arbeid på tvers i Norden – Hvor vanskelig kan det være?

Kl. 15.15 – 16.00

Norden ønsker å være verdens mest integrerte region. Samtidig ser vi en verden mer delt etter verdivalg og styresett enn den vi er blitt kjent med gjennom tiår med globalisering, og opplever stadig nye utfordringer og trusler. Dette får store konsekvenser for oss alle. En samlet og smidig nordisk region kan være et viktig verktøy i urolige tider.

Hybrid arbeidshverdag og fjernarbeid er blitt en naturlig del av arbeidslivet vårt. Men når vi skal arbeide på tvers av landegrensene i Norden, oppstår utfordringer, både for ansatte og arbeidsgivere. Dagens skatteregler tar ikke hensyn til moderne arbeidsformer, de er gamle, nasjonale og administrativt tunge. Er det mulig å lage et enklere regelverk landene imellom?

KPMG og Grensehinderrådet i Nordisk ministerråd ønsker velkommen til en paneldebatt om veien videre for integrasjon i Norden.

Håper vi sees der!

Medvirkende:

 • Vibeke Hammer Madsen, Norges medlem, Grensehinderrådet
 • Jan Hultman, Grensependler Norge-sverige, Klosser Innovasjon
 • Solveig Vitanza, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Morten Skauge, Fagsjef Politikk, Virke
 • Håkon Rakkenes, Advokat og Director, KPMG Law Advokatfirma AS
 • André H. Jamholt, Ordstyrer / moderator, Nordisk Ministerråd


Bærekraftsdilemmaer fra styrerommene

Kl. 16.45 – 17.30

ESG (environment, social, governance) er øverst på agendaen til de fleste toppledere og styrer, i tråd med økende krav og forventninger fra myndigheter, investorer, kunder, ansatte og samfunnet forøvrig. Men det økte ESG-fokuset skaper også vanskelige dilemmaer for beslutningstakere. Hvordan skaper man reell endring når det er så mange motstridende hensyn å ta?

I denne paneldiskusjonen setter vi søkelyset på noen av de mest relevante ESG-dilemmaene i styrer og ledergrupper for tiden, og får førstehåndsberetninger fra menneskene som står i disse dilemmaene til daglig. Vi skal blant annet diskutere fokuset på finansielle kvartalsresultater mot langsiktige bærekraftsmål, klima og miljø mot natur og mennesker, og dilemmaer knyttet til rapportering

Medvirkende:

 • Helge Leiro Baastad, tidligere konsernsjef Gjensidige
 • Reynir Indahl, Founder and Managing Partner, Summa Equity
 • Kari Olrud Moen - tidligere konserndirektør i DNB, statssekretær i Finansdepartementet og nå administrerende direktør i Finans Norge. 
 • Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen. 
 • Svein Roger Selle; daglig leder i Selle & Partners og styremedlem i Norsk klimastiftelse
 • Carl Christian Christensen, ordstyrer og leder for ESG Adviosory, KPMG AS


Alpinlandslaget – Vinnerkultur over generasjoner

Kl. 18.00 – 20.00, inkl. middag

Virksomheter, eiere, politiske partier og næringslivsledere vet at generasjonsskifter er vanskelig. Hvordan sørger man for å beholde kulturen, videreføre kompetansen og sikre resultater når nøkkelpersoner takker for seg?

Det kan virke som om det norske alpinlandslaget har knekket akkurat denne koden. Gjennom generasjoner av utøvere, beholder de den samme prestasjonskulturen og lagmentaliteten. Der man kunne tenkt seg at de eldre utøverne utelukkende fokuserte på seg selv for å tyne de siste resultatene ut av karrieren, velger de i stedet å mentorere utøverne som er på vei opp. Fra Aamodt og Kjus, til Svindal og Jansrud, til Aamodt Kilde og nå en ny, sulten generasjon på startstreken.

KPMG, Alpinlandslaget, Telenor og DNB inviterer til panelsamtale om hva norske virksomheter kan lære av denne suksesshistorien. 

Medvirkende:

 • Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie, Alpinister på Alpinlandslaget
 • Birgitte Engebretsen, Administrerende direktør, Telenor Norge
 • Wenche Fredriksen, SVP Head of Inclusion & Diversity, DNB
 • Claus Ryste, Sportssjef, Alpinlandslaget
 • Rune Skjelvan, Administrerende direktør, KPMG AS
 • Kirsti Tranby, Ordstyrer og Partner, KPMG AS