Siste utgave av KPMGs Nordic Deal Trend Report gir innsikt i M&A-aktiviteten for andre kvartal 2023.

Antall annonserte transaksjoner i Norden i andre kvartal (590) ligger noe lavere enn de foregående kvartalene, og spesielt sammenlignet med samme kvartal (959) i 2022, men vi ser likevel grunn til optimisme.

Først og fremst er det forventet at flere transaksjoner blir lagt til kvartalet i etterkant, for eksempel gikk første kvartal opp med nesten 140 annonserte transaksjoner siden vår forrige rapport. Til tross for økende inflasjon og rente, så ser det ut som kjøpere og selgere gradvis finner felles grunn for prognoser og verdsettelse. Spesielt Norge har hatt et sterkt andre kvartal, med 141 annonserte transaksjoner mot 152 i første kvartal, og antallet annonserte transaksjoner i april 2023 overgikk til og med antallet i april 2022. Det har vært en hektisk juni og vi tror dette kommer tydeligere frem i statistikken når vi kommer noen uker frem i tid.

Det er med andre ord et mer positivt bilde vi ser i markedet, så vi kan gå inn i sommerferie med forventninger om at vi nok kommer tilbake til et godt aktivitetsnivå på deals siden. Dette ser vi frem til, men inntil den tid, god sommer!