KPMG Norge har forpliktet seg til å sette klimamål med nullutslippsambisjoner gjennom det internasjonale «Science Based Targets-initiativet» (SBTi). Dette betyr at våre klimamål skal være vitenskapelige basert og i tråd med Parisavtalens 1,5-gradersmål.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Skal verden nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, vil det kreve drastiske grep. Klimakrisen er kompleks og krever langsiktige løsninger – også fra selskaper.

KPMGs klimamål, på globalt og nasjonalt nivå, er å nå Net Zero innen 2050. For å sikre at vi når målet, har vi forpliktet oss til Science Based Targets-initiativet (SBTi) sin net-zero standard for utslippsreduksjoner.

– Som et stort, internasjonalt kompetansehus, som også leverer rådgivertjenester innen ESG,  har vi i KPMG et særlig ansvar for å redusere våre utslipp. For å sikre at vi når målene vi setter oss, har vi valgt å forplikte oss til SBTi sin standard.

Vi signerte avtalen i mars, og har nå to år på å melde inn våre mål og tiltaksplaner.

Målene må så godkjennes av SBTi, og når de er godkjent skal vi rapportere hvordan vi reduserer våre utslipp i tre løp: direkte utslipp (scope 1), vårt elektrisitetsforbruk (scope 2) og våre indirekte utslipp gjennom reisevirksomhet og i den totale verdikjeden (scope 3).

I disse dager jobber KPMG i første omgang med å utarbeide et fullstendig klimaregnskap.

– Det første vi må gjøre er å innhente data og kartlegge utslippene vi har. Denne kartleggingen gjelder alt fra kontordrift og innkjøp til jobbreiser. Når oversikten er på plass, kan vi utarbeide tiltak og mål for utslippsreduksjon.

– Foreløpig er KPMG UK, KPMG Irland og KPMG Norge, de første som har fått godkjent sine mål med tanke på kravene fra BTi. 

KPMGs utslippsmål ble godkjent av SBTi i 2021. les mer om det i artikkelen under.