– Vi må utfordre bildet av sørlandskvinnen

Skal kjønnsbalansen i lederstillinger bedres, må det settes tydelige mål og iverksettes konkrete tiltak. I tillegg har vi behov for gode rollemodeller som leder vei.

En av disse er Gunn Marit Schjetne, People Partner og leder for revisjon i KPMG Sør-Vest.

8. mars stod hun på scenen for å diskutere likestilling i lederstillinger med en rekke «Power Ladies of Kristiansand». Hun begynte innlegget med å utfordre fordommene hun mener hefter kvinner fra Sørlandet.

– Kvinner fra Sørlandet har tradisjonelt vært kjent for å være tilbakelente, sindige og hjemmeværende, sier Gunn Marit.

– Dette bildet har jeg lyst til å utfordre, og jeg er overbevist om at vi kan omsette disse verdiene til konkurransefortrinn i næringslivet: Vi er til å stole på, vi bretter opp ermene når det trengs, vi klarer å ha flere baller i luften samtidig og vi vet at ingenting lykkes uten at vi setter menneskene våre først, sa hun.

v i debatt

Gunn Marit Schjetne, People Partner og leder for revisjon i KPMG Sør-Vest.


Powerladies Sørlandet

I løpet av arrangementet bød Gunn Marit og de andre på scenen på inspirerende historier fra ulike felt og perspektiver. Inntektene tilknyttet kvelden gikk uavkortet til kvinner som fortjener en bedre fremtid via Sofiaprogrammet.

I KPMG har vi en "People First"-tankegang

– Vi er opptatt av alle medarbeideres mulighet til å lykkes. Dette er noe vi må jobbe med hver dag og vi vet at "no size fits all".

Gunn Marit forteller at en god leder er en som leder gjennom de ansatte, og som ser hver enkelt. Gjennom coaching og utvikling må vi tørre å fornye prosesser og utfordre normer rundt måten vi jobber på.

– Kvotering av kvinner er høyt på agendaen i samfunnsdebatten, og for å få «propellen i vann» for endring i næringslivet trengs et visst ytre press. Men det viktigste er å sette tydelige mål, gjennomføre tiltak med målt effekt, og tilrettelegge for en åpenhetskultur som fremmer kvinners karriere i de ulike livsfasene vi befinner oss i. Det vi vet om fremtiden er at vi trenger et mangfold for å lykkes. Om vi i ledergrupper og styrerom ser på ulikheter som en styrke, vil det fremme nytenkning og flere strategiske veivalg identifiseres. 

– Kvinner er ofte strukturerte,  gode menneskekjenner og aktive lyttere, noe som er sentrale lederegenskaper for fremtiden. Det er ikke slik at kvinner ikke har kapasitet eller kompetanse til å sitte i lederposisjoner eller styreverv, men det er mange som gjør slike antakelser på vegne av kvinner, også kvinner selv. Vi må øke selvsikkerheten og lære noe av mennene på akkurat det området.

Hun delte personlige erfaringer rundt familieliv og hvilke tilpasninger som har vært avgjørende for henne gjennom ulike livssituasjoner.

– Her synes jeg det er viktig å «lead by example». Vi må snakke om det, normalisere det og vi må ikke skille mellom kvinner og menn når det gjelder tilpasning og fleksibilitet.