skjold med ikon for svindel

Svindelforsøk mot KPMGs kunder

KPMGs navn og merkevare misbrukes i svindelforsøk rettet mot våre kunder. På bakgrunn av dette vil vi minne alle om å følge ekstra godt med.

Svindlerne forsøker å få tilgang til BankID over telefon eller SMS. En av svindelformene skjer ved at nøkkelpersoner hos våre kunder blir oppringt av svindlerne som hevder å være fra KPMG. Svindlerne oppgir at de skal gjennomføre stikkprøver av identifikasjonskravene etter hvitvaskingsregelverket, og forsøker å lure KPMGs kunder til å oppgi private passord og BankID.

Vi minner alle om at BankID-koder og passord er personlige opplysninger som ikke skal deles med noen – uansett hvem som spør. KPMG vil aldri innhente denne type informasjon over telefon eller be klienter signere med BankID over telefon. All signering med BankID hos KPMG vil gjennomføres ved bruk av sikre digitale løsninger, slik at våre kunders data håndteres med det høyeste sikkerhetsnivået og personopplysninger beskyttes via kryptering.

Har du spørsmål eller mistanke om potensielle svindelforsøk? Ta direkte kontakt med din kundekontakt i KPMG.