ESG er kommet for å bli

KPMG-advokat Per Daniel Nyberg tror på en grønnere og mer rettferdig fremtid.

Nå hjelper han multinasjonale bedrifter med å navigere i bærekraftsfeltet

Nå hjelper han multinasjonale bedrifter med å navigere i bærekraftsfeltet.

– Dette er et tog i ekspressfart, sier Per Daniel Nyberg om utviklingen. ESG står for «environmental», «social» og «governance», og er knyttet til hvordan bedrifter jobber med bærekraft i bred forstand. Både forbrukere, investorer, politikere og samfunnet for øvrig er mer opptatt av disse perspektivene enn noen gang, og det gjenspeiler seg i økte forventninger til selskapene, rapporteringskrav og flere lovendringer på feltet.

– Jeg snakker mye med klienter om hvordan denne utviklingen påvirker dem, hva som er effektene og på hvilken måte de bør agere. Det er også vår jobb å hjelpe dem med å navigere i dette landskapet, ikke kun selve rapporteringen, forklarer Nyberg.

Rett skatt til rett tid

Advokat og økonom Per Daniel Nyberg begynte som trainee i KPMG Law i 2008, og har siden den gang jobbet med mye med internprising og internasjonal selskapsskatt for multinasjonale selskaper. I dag er han leder for selskapsbeskatning i KPMG Law, og rådgiver for en rekke selskaper i spørsmål rundt bærekraftsstrategier og -rapportering på skatteområdet.

– Jeg har alltid hatt sansen for rettferdighet, og er opptatt av at skatt er et viktig samfunnsbidrag. Gode selskapsambassadører skal være gode skatteambassadører, sier han, og mener ordet «skatteplanlegging» ofte får et ufortjent negativt vedheng.  

– Det vi er opptatt av er at man skal betale rett skatt til rett tid, og det hjelper vi klientene våre med, gjennom gode strategier, prosesser og rapporteringer. Dessuten ønsker vi å få frem at selskapene bidrar gjennom egne skatte og -avgiftsbetalinger, men også gjennom de skattene og – avgiftene som de er ansvarlige for å kreve inn og betale til skattemyndighetene på vegne av andre. De mange samfunnsbidragene er jo en gladsak, sier Nyberg.

Gjelder å følge med

De siste årene har det kommet en rekke nye reguleringer, lovendringer og -forslag i tillegg til en rekke og anbefalinger på ESG-området, både fra OECD, EU, lokale myndigheter og interesseorganisasjoner. Åpenhetsloven som trådde i kraft i år, er nytt farvann for de fleste, i tillegg er det verdt å følge med på bla. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), EUs forslag om offentlig land-for-land rapportering for skatteformål og foreslått karbongrensejusteringsmekanisme (CBAM) og andre «miljøavgifter».

– Det skjer så mye samtidig, at det kan være vanskelig å holde oversikten. Åpenhetsloven er for eksempel ganske omfattende, og ikke så lett å navigere seg i da mange har komplekse leverandørkjeder, sier Nyberg, som tror rapporteringstrenden er kommet for å bli.

– Mengden av data som skal sendes til skattemyndighetene eller andre myndigheter vil bare øke i omfang. Hyppigheten og frekvensen av deling vil ikke stoppe, så det gjelder å følge med, sier han og understreker at bedrifter som henger bakpå her vil merke det i fremtiden.

– De kommer til å få en jobb å gjøre. I tillegg vil de kunne miste konkurransekraft og konkurranseevne, fordi investorer, kunder og ansatte har høye forventinger, i tillegg vil f.eks. finansinstitusjoner  ha andre krav som vil kunne påvirke finansieringsmulighetene- og kostnadene, sier Nyberg.

«Right, left and centre»

Det er ikke bare nye lover og regler bedrifter må forholde seg til, men også anbefalinger og retningslinjer som ikke nødvendigvis er lovens bokstav. Per Daniel Nyberg understreker at ESG-feltet ikke bare handler om å følge lovverket, men også å vurdere bedriftens fotavtrykk på et bredere etisk grunnlag.

– Hvis bedriftene oppfyller en viss etisk standard og forteller åpent om det, så vil de både gjøre noe bra og samtidig være mer attraktive i markedet. ESG-parametrene vil ha stor betydning for et selskapers og investorenes avkastning i fremtiden, sier Nyberg.

Selv har han barn i skolealder, og merker at de har et helt annet fokus enn han hadde da han vokste opp.

– De som vokser opp nå, vokser opp i en annen verden, og de stiller gode kritiske spørsmål som vil bli fulgt opp. Mange ting vi gjorde for ti år siden, vil være helt ukjent for dem, spesielt når det gjelder miljø og sosiale forhold, sier Nyberg, og tror det i fremtiden vil være en selvfølge for bedrifter å følge prosesser og strategier som er i tråd med bærekraftigsmål. 

– Miljø og bærekraft blir rett og slett right, left and centre, sier han.

– Hvis bedriftene oppfyller en viss etisk standard og forteller åpent om det, så vil de både gjøre noe bra og samtidig være mer attraktive i markedet.

Per Daniel Nyberg