KPMGs nye rapport om arbeidslivskriminalitet ble nylig overlevert til oppdragsgiverne hos Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

A-krimrapporten er en evaluering av etatenes samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Rapporten har fått bred omtale, blant annet i Aftenposten, der arbeidsminister Marte Mjøs Persen sier:

«Rapporten legger grunnlaget for å styrke samarbeidet mellom etatene i akrim-satsingen, men også å videreutvikle det. Vi har et behov for å se hvordan samarbeidet mellom etatene har fungert.»

– Jeg er stolt av innsatsen fra granskerne våre, og denne rapporten peker på flere ting som er viktig for at norsk arbeids- og næringsliv skal fungere godt, sier Eivind Pytte Ødegaard.

Flere anbefalinger

Ødegaard leder arbeidet med ansvarlige leverandørkjeder i KPMG og mener rapporten er viktig for det videre arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

– I rapporten kommer granskningsteamet med flere anbefalinger til oppdragsgiverne. En av disse er å gjennomføre lovendringer som gjør at politiet kan dele informasjon om kriminelle med andre etater, forklarer Pytte Ødegaard.

Les mer om rapporten hos regjeringen.no eller last ned rapporten direkte her.

Evalueringsteamet fra KPMG besto av prosjektleder Geir Sundet, Magnus Heggen, Pål Helle, Kristine Aasgård, Sonja Lovise Berg og Tor Henning Knudsen.

Dette er den siste i en lang rekke rapporter om samfunnskritiske funksjoner som evalueringsteamet, ledet av Geir Sundet, har levert i samarbeid med andre kompetansemiljøer i KPMG.

– Vi har nylig evaluert pandemihåndteringen i Drammen kommune, og er nå i gang med en tilsvarende evaluering for Oslo. I samarbeid med Forensic har vi også levert evalueringer av IT-hackingen av Stortinget, og av Politiets Situasjonssenter, sier Geir Sundet.

Granskningsavdelingen i KPMG har rekruttert flere a-krimeksperter med spisskompetanse på blant annet lønnstyveri og ansvarlige leverandørkjeder.

– Nå ser vi effekten av denne kompetansen, og det gir oss et voldsomt fortrinn. Tilbakemeldingene vi får er at denne type praktisk erfaring er noe kundene både ønsker og trenger, sier Pytte Ødegård.

Voldsomt fortrinn

I KPMG har Forensic- og granskningsområdet utviklet seg i en tverrfaglig retning. Tidligere dominerte folk med bakgrunn fra politiet, mens nå inkluderes også folk med bakgrunn og praktisk erfaring fra de aktuelle sektorene.

– Vi har både tallknuserne, eks-politifolk og spisskompetansen fra industrien, sier Ødegård.

Granskerne i KPMG er fokusert på etterlevelse av lovverk. De hjelper virksomheter å se at de har systemer på plass, utfører stedlige kontroller, identifiserer risiko og bidrar til å rette opp der det er begått feil. I samarbeidet med evalueringsteamet har de nå etablert seg som Norges kanskje fremste miljø for gjennomgang av beredskap og etterlevelse av lover.

– Vi skal gå våre kunders leverandører etter i sømmene, og å rydde opp i slike ting er komplisert. Da trengs objektivitet og spisskompetanse, sier Ødegård.

Vil du snakke med en granskings- eller evalueringsekspert?

Ta kontakt med Eivind Pytte Ødegård eller Geir Sundet i dag, så setter de deg i kontakt med spisskompetansen du trenger.

Eivind Pytte Ødegård

Eivind Pytte Ødegård

Kontakt:

E-post: eivind.odegard@kpmg.no
Telefon: +47 932 71 277

Geir Sundet

Geir Sundet

Kontakt:

E-post: geir.sundet@kpmg.no
Telefon: +47 406 33 078