– Det har virkelig vært et spennende år og jeg ser frem til fortsettelsen, sier Anders Risan.

Høsten 2021 begynte Anders i KPMG Operations. I løpet av sitt første år har han både fått rikelig med prosjekterfaring, tatt kurs og bidratt internt i avdelingen og i KPMG generelt med en rekke engasjement.  

– Allerede etter et par uker i Operations ble jeg satt på prosjekt. Her fikk jeg tidlig ansvar for å bygge et interaktivt dashboard i Power BI som lot selskapet få full innsikt i forbruket sitt på tvers av leverandører, innkjøpskategorier og interne avdelinger, også kalt en spendkube, forklarer Anders.

Anders har studert industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU med produktutvikling og produksjon som teknologiretning og hovedprofil innen anvendt økonomi og optimering.

– Jeg fikk også ansvar for å være prosessdriver for utarbeidelse av kategoristrategi, og det ble lagt til rette internt for at jeg skulle være tilstrekkelig forberedt i forkant av prosjektstart.

Før oppstart på sitt første prosjekt fikk Anders tilbud om å ta kurs i Power BI.

– Akkurat det var noe som har vært veldig verdifullt for meg. Power BI har jeg brukt hos alle kundene jeg har vært på til nå og også i flere av de interne initiativene jeg er en del av i KPMG, sier Anders.

Anders Risan gikk fra NTNU til KPMG Operations

Anders Risan gikk fra NTNU til KPMG Operations

Ettertraktet kompetanse

I KPMG er det fokus på de ansattes utvikling og man får derfor mulighet til å ta en rekke kurs for å øke egen kompetanse. Anders har til nå tatt kurs i blant annet Power BI og Lean-metodikk.

– Sistnevnte var ikke helt ukjent for meg, men det var vel så verdifullt å videreutvikle seg innenfor noe man allerede hadde blitt introdusert for på studiene.

Alle nyansatte i KPMG deltar også på Consulting Academy hver måned det første året. Der lærer man grunnleggende konsulentferdigheter og er gjennom en rekke interessante tema, som design thinking, bærekraft og transformasjon.

– For meg handler det å lære nye verktøy og metodikker hovedsakelig om å utvide egen verktøykasse og å se mulighetsrom i møte med problemstillinger. Jeg opplever at man får «full backing» i avdelingen hvis man ønsker å heve egen kompetanse enten via kurs eller andre måter, noe som har vært veldig verdifullt for meg, legger han til.

– Consulting Academy har vært veldig nyttig og bidratt til å gjøre meg tryggere ute hos kunde, i tillegg til å være en sosial arena for nyansatte på tvers av avdelinger, sier Anders.

Kastet ut i det

Videre har Anders tatt del i diverse interne engasjement i avdelingen og i KPMG generelt. Han er med i Operations sin Analytics-gruppe der de utvikler analysekompetanse og nye verdiforslag, er en del av teamet som sender ut nyhetsbrev til avdelingen, og arrangerer Alumni-samlinger.

Ut over dette er Anders Key Account Manager (KAM) for KPMG sine kunder i helsesektoren der de har ansvar for å vurdere, videreformidle og besvare avrop fra helsekundene, i tillegg til å være en del av KPMGs sektorteam innenfor Power & Utilities som er et nylig oppstartet initiativ.

– KAM-arbeidet er et godt eksempel på hvor mye man kan lære av å bli «kastet ut i det». Jeg måtte raskt lære meg KPMG og de største helsekundene våre å kjenne, og i dag leder jeg dette teamet. Sammen har vi også fått mulighet til å være en del av KPMGs større satsning innenfor helsesektoren som kalles Helse 2.0.

Folka først

Når det gjelder miljøet innad i Operations har Anders kun positivt å si. Allerede før oppstart ble de nyansatte invitert med på julebord og sommerfest, noe som gjorde det litt «mindre skummelt» å være ny de første ukene da man allerede hadde møtt flere i avdelingen

– Om du brenner for noe, eller har lyst til å utvikle deg innenfor et område, så får du mulighet til dette. Jeg opplever at jeg alltid får et «ja» fra avdelingen om jeg kommer med nye ideer eller har lyst til å bidra med noe. «People first» er virkelig stikkordet her, sier han.

I KPMG Operations får man også allokert en fadder i avdelingen som støtter en allerede fra før oppstart og som man kan stille alle «dumme spørsmål» til, samt en Performance Manager (PM) som følger hver enkelt og deres utvikling gjennom hele arbeidsforholdet.

– Folkene i Operations er veldig hyggelige og inkluderende, og det har de vært fra starten av. Jeg opplever at Operations har et stort fokus på «People first» og er villige til å strekke seg langt for å imøtekomme de ansattes behov. Jeg har fra start følt meg veldig inkludert og ivaretatt, avslutter Anders.