Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 i Norge. Loven krever at mer enn 8000 norske virksomheter må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneske- og arbeidstakerrettigheter i sine verdikjeder. Loven omfatter både private virksomheter og statsforetak som tilbyr varer eller tjenester.

Loven krever også at virksomheter må kommunisere om sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger, samt svare på henvendelser om dette innen 3 uker etter at henvendelsen er mottatt. Informasjon om arbeidet må i tillegg være tilgjengelig på virksomheters nettsider.

Innen 30. juni 2023 må virksomheter også være klare for å redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger.

Les mer om Åpenhetsloven her.

KPMGs arbeid med aktsomhetsvurderinger

KPMG har startet arbeidet med å kartlegge virksomhetens verdikjeder. Vi har gjennomført en GAP-analyse, og produsert styredokumenter knyttet til innkjøp.

Vi skal gjennomføre risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til våre verdikjeder. Vi har også opprettet en intern prosjektgruppe bestående av innkjøpssjef, bærekraftsansvarlig, interne jurister og fageksperter for dette arbeidet.

KPMG vil dermed være klar for å redegjøre for virksomhetens aktsomhetsvurderinger innen 30. juni 2023.

Informasjonen på denne siden oppdateres fortløpende.

Har du spørsmål utover informasjonen på denne siden knyttet til vårt arbeid med innholdet i Åpenhetsloven; kontakt oss på e-post: contact@kpmg.no.