Dette skjer på Arendalsuka

Må nordmenn tåle enda høyere matpriser dersom dagligvarebransjen skal nå sine bærekraftsmål?

Kl. 13.00-13.45

I en tid med inflasjon, råvaremangler og renteøkninger er norske forbrukere nødt til å tenke seg litt ekstra godt om når de handler. Samtidig ønsker de å kjøpe kvalitetsprodukter fra bærekraftige produksjoner. Faktisk viser undersøkelser at dagligvarebransjen er den næringen der forbrukerne stiller strengest krav til bærekraft. Matsvinn, utslippskutt, ansvarlige verdikjeder og folkehelse – kravene er mange. Samtidig er nordmenn kjent for å være i verdensklasse når det gjelder prisbevissthet. 

Hva betyr dette paradokset for dagligvarebransjens bærekraftsarbeid fremover? Vil situasjonen tvinge frem behov for enda mer samarbeid mellom produsenter? Risikerer prisnivået å bremse ESG-satsingen? Eller blir norske forbrukere rett og slett nødt til å betale?

Kom og delta når vi samler representanter for hele verdikjeden innen dagligvarehandel til samtale.

- Velkommen v/ Thomas Føyen, KPMG

- Hvordan vurderer Nortura, Reitan og Mills situasjonen? 

- Panelsamtale med Kjell Rakkenes, konserndirektør - Kommunikasjon, samfunnsansvar og bærekraft i Nortura, Monica Ødegaard, COO, Reitan Retail, Emilie Olderskog i Mills og Kia Klavenes i KPMG.

Moderator: Carl Christian Christensen, KPMG Pure Sustainability

Les mer her

Skattedebatten 2022: Hvor hardt tåler vi at skatteskruen strammes?

Kl. 14.00 - 14.45

I 2021 satte regjeringen ned et skatteutvalg som skal se på Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem. Med ny regjering har utvalget fått et tilleggsmandat og er bedt om å vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, og hvordan skattegrunnlaget kan utvides dersom det samlede skattenivået skal økes. Samtidig skriver regjeringen i Hurdalsplattformen at det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal holdes uendret. 

Regjeringens foretrukne budsjettpartner er SV, men regjeringen og SV har ulikt syn på hvor raskt og hvor mye skattene skal økes. I det alternative statsbudsjettet for 2022 i desember la SV inn skatteøkninger på hele 28 milliarder kroner, mot regjeringens økninger på seks milliarder. På den andre siden har de borgerlige partiene gått bort fra å avvikle formuesskatten helt. Det store spørsmålet er: Hvor store endringer og skjerpelser kan forventes, og hva som er fornuftig? 

En stor fordel i norsk skattepolitikk, og et fortrinn for norsk næringsliv har vært at store endringer har vært preget av brede forlik. Et ustabilt og uforutsigbart skatteregime har både politiske og økonomiske kostnader. Er tiden for de brede skatteforlikene forbi? Og hvor hardt skattetrykk tåler vi egentlig?

- Velkommen v/Per Daniel Nyberg, Partner i KPMG Law

- Innlegg v/daglig leder Terje Strøm i NyAnalyse om skattepolitikk og hvorfor det er fristende med en polariserende skattedebatt

- Paneldebatt mellom Tina Bru (H), Nils Kristen Sandtrøen (AP), Ingrid Liland (MDG), Thor Leegaard (KPMG Law) og Terje Strøm (NyAnalyse)

Moderator: Julie Remen

Les mer her

Hvorfor trenger individuelle toppidrettsutøvere et lag? Og hva kan næringslivet lære av det?

Kl. 15.00-16.00

Alpint er først og fremst en individuell idrett hvor enkeltutøveres prestasjoner er målet på suksess. Likevel utgjør lagarbeid grunnkulturen i det norske alpinlandslaget. Hvorfor er samarbeid og lagbygging så viktig i en idrett hvor det til slutt kun er én utøver øverst på pallen? Landslagssjef Claus Ryste kommer for å fortelle hvordan deres suksess bygger på å få individuelle utøvere til å bidra i lagarbeidet.  

Og hva kan Telenor, DNB, KPMG og næringslivet ellers lære av denne måten å tenke på? Det som ofte kjennetegner selskaper med stor suksess, er at de klarer å utnytte kompetansen til hver enkelt medarbeider til å bygge noe større. Så hvordan bygger vi en kultur hvor hver enkelt får utløp for sitt fulle potensial, samtidig som vi jobber for å nå et større og felles mål? Hva slags kultur kjennetegner selskapene som vil lykkes i fremtiden, og hvor viktig er kultur for å tiltrekke seg den beste kompetansen? 

- Innlegg v/Claus Ryste, Sportssjef Alpint, Norges Skiforbund

- Samtale mellom Sebastian Foss-Solevåg, landslagsutøver i alpint, Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet  i DNB, Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor, Lars Inge Pettersen, leder i KPMG,  

- Mingling

Moderator: Frøydis Høgseth, Head of People & Culture i KPMG

Les mer her

Selvkjørende kjøretøy – hvilken rolle vil det ha på norske veier i 2030?

Kl. 16.30 - 17.30

Det har allerede i flere år kjørt selvkjørende busser av ulike slag på norske veier. Hva er erfaringene med disse? Vil selvkjørende biler og busser spille en viktig rolle om noen år, slik elektriske biler og busser på kort tid har overtatt markedet? Flere bilprodusenter, som Xpeng, Mercedes og Tesla ligger langt fremme med utviklingen av selvkjørende biler. For eksempel ryktes det at den kinesiske produsenten Xpeng vil lansere en autonom bil på nivå 3* i løpet av neste år, og at Mercedes vil lansere biler som kan kjøre autonomt på enfeltsveier med 60-sone og midtdeler.

Kom selv og hør hvilke planer bilprodusentene har. Hvilken rolle vil Ruter, som Norges største kollektivtrafikkselskap, ta i dette? Og hva vil Statens vegvesen gjøre for å tilrettelegge for autonome kjøretøy, samtidig som det reguleres for god trafikksikkerhet? Hvordan vil egentlig disse bilene fungere på norske veier?  
   
- Olav Madland, CEO, Applied Autonomy  
- Endre Angelvik, Direktør for radikale innovasjoner, Ruter 
- Claes Persson, Managing Director, Xpeng Motors 
- Kjetil Myhre, Konserndirektør Mercedes-Benz Norge, Bertel O. Steen
-  Marit Brandtsegg, Direktør Myndighet og regelverk, Statens vegvesen   
- Spørsmål, oppsummering og takk ved Ståle Hagen, KPMG Norge   

Les mer her

Risikerer vi å ESG-rapportere verden inn i mer trøbbel enn vi klarer å rydde opp i?

Kl. 18.00 - 20.00 (inkl. middag)

I Tyskland er det nok langt færre i dag enn for bare fire måneder siden som tenker det var en klok beslutning å stenge atomkraftverkene. Nå subsidierer (!) regjeringen i Berlin gjenåpningen av stengte kullkraftverk i Øst-Tyskland. For hvis ikke det å sikre energitilgangen gjennom vinteren 2022/23 er god ESG, hva er det da? Kan man gå så langt som å si at kullkraft under visse forutsetninger er «ok» ESG?

Mange fond stenger olje, kull og klimaverstinger ute, men også våpenindustrien er en ESG-versting i mange investorer og forvalteres øyne. Nå mener derimot mange at det kan argumenteres godt for at det er god ESG å sikre at Raytheon & Lockheed Martin kan produsere så mange Javelin-missiler som overhodet mulig.

Dette er bare to av mange eksempler som viser at bærekraftrapportering, akkurat som finansmarkedet og politiske myndigheter, sliter å henge med i svingene i en evig skiftende verden. Faren med ESG-rapportering er kanskje at hvis man legger FOR stor vekt på den, så blir den like nyttig som et stengt tysk atomkraftverk. Og er det slik at god ESG-rapportering avspeiler det strategiske fokuset til virksomheten? I så fall, hvordan bruker man resultatene for å justere kursen på selskapet?

Store spørsmål som vi har samlet et knippe av Norges ledende aktører innen ESG for å diskutere over et glass og en matbit.

- Samtale mellom Kiran Aziz (KLP), Kirsten Margrete Hovi (Hydro), Jeanett Bergan (Chief Sustainability Officer, Aker), Mai Lawson Oldgard (Statnett) og Kia Klavenes (KPMG). 

- Middag og mingling

Moderator: Per Valebrokk

Les mer her

Helse og digitalisering: Kan vi redusere antall operasjoner som må avlyses?

Kl. 10.00 - 10.45

God digital innovasjon er essensielt for å opprettholde nivået på helsetjenester i fremtiden. Planleggingen av operasjonsaktivitet på sykehus er et av områdene med stort potensial for å utnytte ressursene bedre. For mye gjøres manuelt, informasjonsflyten går tregt og sykehusansatte må bruke mye tid på å søke siste informasjon. Et av resultatene av dette er at mange operasjoner må avlyses på kort varsel, til frustrasjon for både ansatte og pasienter.

Operasjonshverdagen på de store norske sykehusene er spennende eksempler på komplisert logistikk og informasjonsbehandling. Oslo Universitetssykehus og KPMG er i gang med å utvikle et digitalt kontrolltårn som skal forsøke å løse noen av disse utfordringene. Systemet skal utvikles i tett samarbeid med klinikerne, på deres premisser. Dette er et inspirerende eksempel på digital innovasjon som vil kunne gi positive utslag for samfunnet, og et norsk prosjekt som allerede har skapt internasjonal oppmerksomhet.

- OUS: Klinikkleder Øyvind Skraastad om sykehusets behov

- KPMG: Tormod Voje om å utvikle et digitalt kontrolltårn på klinikernes premisser

- Hvordan innoverer vi på en måte hvor vi unngår å lage nok et system som ingen ønsker å bruke? Samtale mellom Eystein Hauge i NeoConsulting, Øyvind Skraastad, leder av akuttklinikken ved OUS, Seemit Dhage, Head of Healthcare EMEA, ServiceNow og Tormod Voje i KPMG.

Moderator: Vibeke Munthe-Kaas, KPMG 

Les mer her

De farligste truslene mot norske virksomheter og hvordan møte dem

Kl. 11.00 - 12.00

Hva er de farligste truslene mot norske virksomheter i 2022, og hvilke utfordringer må vi løse for å møte dem? Du møter nylig avgått sjef for Forsvarets spesialstyrker, nasjonal sikkerhetssjef i Microsoft og sikkerhetsansvarlig i Telenor, som sammen vil svare på hva vi må gjøre nå for å møte det nye, mer aggressive trusselbildet.

- Innlegg ved Torgeir Gråtrud, nylig avgått leder av Forsvarets Spesialstyrker og KPMG samarbeidspartner

-  Innlegg fra Ole Tom Seierstad, National Security Advisor, Microsoft

- Panelsamtale: Hvilke grep bør vi ta for å møte det nye trusselbildet? 

- Samtale mellom Ole Tom Seierstad (Microsoft),  Ragnhild Mathisen (Telenor), Karsten Friis (NUPI), Torgeir Gråtrud (KPMG),

Moderator: Hans Christian Pretorius, KPMG

Les mer her