KPMG har undersøkt i hvor stor grad nordiske børsnoterte selskaper praktiserer åpenhet i skattespørsmål, og konklusjonen er klar. Norske selskaper har fortsatt en lang vei å gå. 

 – Både investorer, tilsynsmyndigheter, politikere og samfunnet forøvrig forventer i stadig større grad at norske selskaper inkluderer informasjon knyttet til skatt og avgift i sin ESG-rapportering. Her er det helt klart et forbedringspotensial, sier Per Daniel Nyberg, skatterettsekspert og partner i KPMG Law.

I en ny rapport har advokatfirmaet sett på 111 ulike selskaper i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og hvorvidt de følger internasjonale standarder for skatterapportering.

I Norge har KPMG tatt for seg 25 selskaper som inngår i OBX-indeksen på Oslo Børs. Og selv om 15 av disse oppgir å følge den internasjonale Global Reporting Initiative (GRI)-standarden for bærekraftrapportering, har bare et fåtall av selskapene inkludert informasjon om skatt i sin rapportering.  

Per Daniel Nyberg

Per Daniel Nyberg, skatterettsekspert og partner i KPMG Law

– Det er vanskelig  å si akkurat hvorfor det er sånn. Det kan for eksempel være at mange selskaper ikke er klare til å rapportere på dette ennå, eller det kan være at de ikke har tilgang til dataene eller har lite kjennskap til GRI-standarden på skatteområdet, sier Nyberg.

– Nye krav fra investorer samt strengere rapporteringskrav fra relevante myndigheter vil medføre at stadig flere selskaper må rapportere mer åpent på skatteområdet, som en del av en helhetlig bærekraftrapportering. Åpenhet rundt skattespørsmål kan dessuten være viktig for et selskaps omdømme. Vår oppfordring er derfor at alle selskaper som anvender eller refererer til GRI-standarden i sin ESG-rapportering også burde kunne rapportere åpent om skatt og avgift i tråd med GRI-207, forklarer Nyberg videre.

Ifølge KPMG Laws rapport er ikke Norge unik i nordisk sammenheng. Også i flere av våre naboland er skatterapporteringen blant mange av de undersøkte selskapene lav. Dette tror Nyberg vil komme til å endre seg, etter hvert som spørsmålet kommer høyere opp på styrenes agenda og rammeverkene blir mer etablerte.  

– Bærekraft er i fokus hos nordiske selskaper og i det nordiske samfunnet forøvrig. Åpenhet rundt skattespørsmål er en sentral del av bærekraftagendaen, flere internasjonale standarder gjør at dette kan være et krevende landskap å navigere i. KPMG ønsker å støtte selskaper på reisen mot mer åpenhet innen skatte- og avgiftsområdet, som er et viktig bidrag i selskapers ESG-rapportering, avslutter Nyberg.