Anne-Berit startet i KPMG i 2021 og jobber med faget offentlige anskaffelser som spesialisering. Teamet innen offentlige anskaffelser har tilknytning både til advokatfirmaet KPMG Law og til konsulentavdelingen Operations i KPMG AS.

Anne-Berit er utdannet jurist og har over 10 års erfaring med offentlige anskaffelser fra  Forsvaret og Innovasjon Norge. Nå er hun en del av satsningen ‘Legal and Advisory’ i KPMG som kombinerer selskapets advokat- og konsulentvirksomhet. Om dette forteller hun:

– Jeg synes det har en stor merverdi å ha jobbet operativt med anskaffelser på egen hånd når jeg skal gi råd til kunder i tilsvarende situasjon. Det å få være en del av satsningen som ser verdien av kombinasjonen av teoretisk og praktisk kunnskap innen dette fagfeltet er en av årsakene til at jeg ønsket å bli en del av selskapet.

Videre fremhever Anne-Berit det hun anser som en av de klare fordelene ved å jobbe som advokatfullmektig i KPMG:

– Her får jeg være en del av to knallsterke miljøer på én og samme tid. Jeg får muligheten til å jobbe med innkjøps- og logistikkspesialistene i Operations på den ene siden og advokatmiljøet i Law på den andre siden, forteller hun.

En fremoverlent og modig kultur

I tillegg til satsningen på offentlige anskaffelser var det særlig selskapets profil som en ansvarlig og tydelig samfunnsaktør som medvirket til at KPMG skilte seg positivt ut fra konkurrentene. KPMG ble oppfattet som en aktør som turte å være ærlig og ‘rett frem’ i sin kommunikasjon rundt flere samfunnsaspekter, og som samtidig innrømmet at de også må bli bedre på enkelte områder. Dette beskriver Anne-Berit som forfriskende og inspirerende da hun ønsker å være en del av en fremoverlent og modig kultur i et selskap som ‘walks the talk’. 

– For eksempel rundt Kvinnedagen i 2021 hadde KPMG en åpen kommunikasjon vedrørende at det var for få kvinner i høyere posisjoner i selskapet. Et tydelig signal på seriøsiteten til KPMG rundt dette temaet er at CEO Lars Inge Pettersen selv har stilt opp og snakket om utfordringer ved at kvinner oftere velger en annen type arbeid når de kommer på seniornivå, forteller hun.

– På flere mangfoldsarenaer, som Pride, har KPMG utmerket seg som en synlig aktør med en tilsvarende åpen kommunikasjon og med tydelig topplederforankring. Internt i selskapet opplever jeg også et ønske om mangfold, noe som resulterer i at de ansatte føler de kan være seg selv på jobb, noe som bidrar til en romslig og aksepterende kultur, tilfører hun.

AnneBeritRike

Avslutningsvis legger Anne-Berit trykk på at hun trives utrolig godt i KPMG og at hun setter pris på kollegaene hun har i hele organisasjonen.

– Det er en gjeng med åpne, hyggelige og meget dyktige kollegaer som alle «vil noe». Dette er noe som gir meg energi, avslutter hun med et smil.

Bli bedre kjent med oss: