– Jeg tror pandemien ga oss en kjempeboost. Den ble en slags katalysator og viste oss norsk helsevesen på sitt aller beste, sier Matthias Baaske.

Han snakker varmt om tiden da samfunnet så et helsevesen med evne og vilje til omstilling, samtidig som han peker ut to viktige detaljer:

– Men vi hadde nok ikke klart dette uten press. Eller teknologi. Jeg tror vi bare ser starten på en revolusjon i spesialist- og primærhelsetjenesten. Og det har aldri vært mer spennende å jobbe med helse. 

Kutter dobbeltarbeid

Matthias Baaske er nybakt leder for KPMGs helsesatsning. I rollen er han tett på beslutningstakere i helsesektoren der han bidrar med råd, innsikt og en helt unik erfaringsbakgrunn.

– Å ha jobbet «på gulvet» og opplevd virkeligheten som sykepleier er verdifull erfaring på mange måter. Jeg ville også påvirke beslutningene som ble tatt.

Senere har han tatt en akademisk påbygning med master i helseøkonomi, og jobbet både som konsulent og som fagdirektør på Oslo Universitetssykehus.  

– Jeg tok sykepleierutdannelsen fordi jeg ville utgjøre en forskjell. Da jeg begynte å jobbe ønsket jeg å bruke mesteparten av tiden til pleie. Samtidig irriterte jeg meg over å bruke mye tid på dobbeltarbeid og administrative oppgaver. Akkurat den følelsen var jeg nok ikke alene om.

I undersøkelsen Technology in healthcare svarte 70 prosent av de spurte at dobbeltarbeid og langsomme manuelle prosesser hindret dem i å oppnå de daglige prioriteringene sine.

– Dette påvirker både pasientopplevelsen og pasientsikkerheten. Jeg kjenner selv til steder der det fremdeles sendes operasjonsbeskrivelser på telefax. Mange som jobber innen helse vil nok kjenne seg igjen i en hverdag der de bruker mye tid til å skaffe seg informasjon som burde være automatisk tilgjengelig

– For meg er det en selvfølge at teknologi vil bidra, men jeg tror ikke dette er fasitsvaret på alle utfordringene. Jeg har mer tro på å utvikle digitale løsninger sammen, og sørge for at vi får med alle på laget når vi tar dem i bruk.

Teknologi er ikke nok – fremtidens helsevesen trenger mer

🗓 Onsdag 8. juni, fra kl. 09.00 til 10.00, Epicenter, Oslo sentrum/digitaltSilo-symptomer

Matthias mener norsk helsevesen burde ta en tverrfaglig tilnærming til nye prosjekter.  

– Selvfølgelig skal vi ha rett person med rett kompetanse på riktig sted til riktig tid. Men det er ikke sikkert det er enda en sykepleier som alltid er svaret. Det må være en god mix. Det samme gjelder teknologi. Du trenger riktig verktøy til riktig oppgave.

Ifølge Matthias er arbeidshverdagen i mange deler av helsevesenet fremdeles preget av silotankegang.

– Det er et betent tema, men siloene må oppheves hvis vi skal levere gode tjenester. Vi kan ikke lenger skille mellom primær- og spesialisthelsetjenestene. Eller innad i disse.

Baaske mener at helsevesen  har et gigantpotensial for innovasjon, men at dette arbeidet i dag er for løst organisert.

– Med flere titusener ansatte er det ikke lett å implementere de gode ideene. Derfor må vi beholde den imponerende innovasjonstakten vi hadde under pandemien. Jeg mener ikke at vi skal ha full gass på alt, men vi må bli bedre på å ta til oss endringene. 

Sikkerhet og stammespråk

Som tidligere fagdirektør vet Matthias at klinikkledere ønsker både rask og sikker endring på avdelingene sine.

– Da trenger vi team med felles tilnærming. For bransjeinnsikt og stammespråk er alfa og omega for å lykkes.

I dag har nesten alle arbeidsprosesser i helsevesen et digitalt fotavtrykk. Og dette avtrykket kommer til å bli større i årene fremover.

– Vi vet at mye av gevinstpotensialet i helsevesenet ligger i økt bruk av teknologi, men dette stiller også høye krav til organisasjonen.

– Det er lett å glemme at teknologien i seg selv ikke gir noen gevinst. Det er menneskene som tar i bruk teknologien og jobber på nye måter som skaper reell gevinst.

Matthias Baaske