– Jeg ønsket å analysere selskaper fra et verdiskapende perspektiv, i motsetning til et risikoperspektiv, forteller han.

Preben startet sin karriere med et par lærerike år som revisor i KPMG etter endt masterstudie ved CBS høsten 2016. Når det gjelder nytteverdien fra årene i revisjon er han sikker i sin sak: – Jeg har med meg en god prosess- og virksomhetsforståelse, samt en forståelse av dataflyten i et regnskap. Sistnevnte synes jeg er utrolig nyttig, da det er en fordel å kunne stammespråket til dem som sitter på dataen, nemlig økonomiavdelingen til kunden, fortsetter han.

Preben fremhever spesielt to ting som trakk ham til tjenesteområdet Operations:

– Initiativer og tiltak vi iverksetter hos kunder får ofte umiddelbar effekt, eksempelvis på bunnlinjen i form av kostnadsreduksjon, i form av økt servicegrad eller kortere leveringstid. Det er motiverende å kunne måle slike endringer, smiler han.

– Det er spennende å både jobbe rettet mot de ansatte hos kunden som arbeider på lager eller i butikk én dag, og mot toppledelsen i selskapet neste dag, forteller han.

Preben er pådriveren bak Analytics-gruppen i Operations som videreutvikler analysekompetansen til ressurser i avdelingen. Mengden data som er tilgjengelig i bedrifter blir større for hvert år, og det blir også kunders forventninger til hvordan data brukes for å finne de beste løsningene.

– Analytics-gruppen arbeider kontinuerlig med å finne nye digitale verktøy og metodeverk som våre konsulenter kan ha i verktøykassen når de skal ut til kunder. Vi prøver å være i forkant av trender for å skille oss ut fra våre konkurrenter, påpeker han.

Analytiske løsninger rettet mot bærekraftaspektet i innkjøp og logistikk er i dag veldig aktuelt. Preben forteller at ut over dette så arbeider Analytics-gruppen mye med klassiske dashboardprogramvarer, Process Mining for prosessforbedring og lokasjonsoptimaliserings-programvarer, sistnevnte særlig rettet mot Route to Market.

Preben i Operations

Preben Kierulf Løvland, Manager i Operations

Videre forteller Preben at han trives veldig godt i Operations og synes det er morsomt å være en del av veksten avdelingen har opplevd de siste årene.

– Det jeg liker best med Operations, og KPMG generelt, er at det alltid er «bånn gass» når det gjelder støtte til gode ideer og initiativer. Hvis du ser en forbedringsmulighet, som en ny type analyse som vil gi merverdi til kunder, så får man alltid full backing for dette, avslutter han.