Organisasjonen The Science Based Targets (SBTi) bekrefter at KPMGs mål for reduksjon av klimautslipp støtter opp om 1.5-gradersmålet.

 

KPMG har som mål å være karbonnøytrale innen 2030. Derfor er vi glade for at SBTi har godkjent våre utslippsmål, og sagt at de kan bidra til  å nå målene i Paris-avtalen.

SBTi er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og Verdens Naturfond. Organisasjonen jobber med å definere og promotere mønsterpraksis innen forskningsbaserte reduksjonsmål, og foretar uavhengige vurderinger av målene til ulike selskaper.  

I januar i år publiserte vi vår «Impact Plan». Der forpliktet vi oss til å redusere vårt karbonavtrykk med 50 prosent. Å ha et bekreftet forskningsbasert mål er en av flere måter KPMG holder oss selv ansvarlige på. Slik er vi gjennomsiktige og bidrar til å skape tillitt. KPMG har kontor i over 140 land, og arbeidet med hvordan de ulike kontorene skal bidra til at vi når målet vårt er allerede i gang. For KPMG Norge er mye av dette fastsatt i vår bærekraftsstrategi.