Globale ledere i bilbransjen er sikre på at bilindustrien globalt vil se mer lønnsom vekst de neste fem årene, og at markedsandelen til elektriske kjøretøy vil vokse dramatisk innen 2030, ifølge en ny undersøkelse fra KPMG. Samtidig er forsyningskjedeproblemer og mangel på arbeidskraft av stor bekymring.

KPMGs 22. årlige «Global Automotive Executive Survey» basert på 1118 ledere på tvers av bilindustrien og tilstøtende industrier fant at 53 % er sikre på at industrien vil se mer lønnsom vekst, sammenlignet med bare 38 % som er bekymret for profittutsiktene. Undersøkelsen, som inkluderte 372 administrerende direktører, fant at ledernes tillit strekker seg til andre områder også, inkludert bransjens evne til å motstå den neste store forstyrrelsen.

Sårbare forsyningskjeder og mangel på arbeidskraft


Nyhetene er imidlertid ikke bare rosenrøde. Ledere er bekymret for en rekke problemer som påvirker forsyningskjeden, inkludert prisen og tilgjengeligheten av halvledere, stål, sjeldne jordelementer og andre knappe materialer. Over 50 % av respondentene var "ekstremt" eller "svært bekymret" for tilgangen på disse materialene. Videre er 55 % av ledere svært eller ekstremt bekymret for mangel på arbeidskraft.

Digitale konsumenter og endringer i verdikjeden


78 % av lederne er enige i at det vil være en grunnleggende endring i hvordan kjøretøy kjøpes de neste årene, og sier at de fleste vil bli solgt på nett innen 2030. Og omtrent tre fjerdedeler spår at mer enn 40 % av kjøretøyene vil bli solgt direkte fra bilprodusenter til forbrukere, utenom forhandlere.

«Vi har allerede startet å se en tendens til økt online-salg og mindre showroom i Norge, særlig med inntoget i markedet fra særlig de nye kinesiske merkene. At ønske fra produsentene til å ta eierskap til kundeforholdet er nok noe vi kan forvente å se mer av i fremtiden» sier John Thomas Sørhaug.

Videre mener hele 84 % av lederne at abonnementsløsninger vil være et konkurransedyktig tilbud til tradisjonelle kjøp og leasing innen 2030. Det er produsentene (45 %) etterfulgt av forhandlerne (22 %) som er forventet å ha den beste posisjonen for å lede an i dette.

«For å lykkes i kampen om kundeforholdet gjennom direktesalg vil det kreve betydelige investeringer innen digitalt salg, markedsføring, prissetting og transaksjonsbehandling. Dette er egenskaper som forhandlerne i stor grad besitter i dag, sammen med et sterkt varemerke, noe som gjør at vi tror at det er gode muligheter for de mest proaktive forhandlerne.» sier John Thomas Sørhaug

Med overgangen til digital handel forventer ledere at bilprodusentene vil tjene penger på den enorme mengden data de vil samle inn; 43% forventer at bilprodusenter vil selge data til bilforsikringsselskaper.

Elbiler på vei oppover


Ledere forventer at markedsandelen til elbiler vil vokse dramatisk globalt, selv om det ikke er enighet om hvilken markedsandel den vil ta.

Elbilers popularitet kan delvis avhenge av betydelige investeringer i hurtigladingsinfrastruktur; 77 % av ledere forventer at forbrukere krever ladetider under 30 minutter når de reiser. De fleste ladestasjoner som er i bruk i dag, bruker mer enn tre timer.

Undersøkelsen fant også at forventningene til elbilmarkedet er basert på når elbiler vil nå kostnadsparitet med forbrenningsmotorer. De fleste mener at elbiler kan tas i bruk bredt uten statlige subsidier (77 %), men flertallet støtter fortsatt slike subsidieringsprogrammer (91 %).


KPMG gjennomførte en global undersøkelse av 1 118 ledere på tvers av bilindustrien og tilstøtende industrier i august 2021, inkludert 372 administrerende direktører, 325 andre ledere på C-nivå, ledere for forretningsenheter og avdelinger og ledere. Omtrent en fjerdedel (24 %) jobber for bilprodusenter, og 13 % for Tier-1-leverandører. Lastebilprodusenter sysselsetter 11 % av respondentene. Selskaper med årlige inntekter på mer enn 10 milliarder dollar i 2020 sysselsetter 27 % av respondentene, mens 35 % har årlige inntekter mellom 1 milliard og 10 milliarder dollar og 38 % har inntekter på under 1 milliard.


Om KPMG International


KPMG er en global organisasjon av uavhengige profesjonelle tjenestefirmaer som tilbyr revisjons-, skatte- og rådgivningstjenester. Vi opererer i 146 land og territorier og hadde i FY20 nærmere 227 000 personer som jobbet i medlemsfirmaer rundt om i verden. Hvert KPMG-firma er en juridisk distinkt og separat enhet og beskriver seg selv som sådan.

KPMG International Limited er et privat engelsk selskap begrenset av garanti. KPMG International Limited og dets relaterte enheter tilbyr ikke tjenester til kunder.


Har du spørsmål?


Da kan du ta kontakt med 

John Thomas Sørhaug eller Andreas Loga