Norge tar førsteplassen i Net Zero Readiness Index, en ny internasjonal klimaindeks laget av KPMG.

I Net Zero-indeksen er Norge ett av 32 land som rangeres etter hvor langt de er kommet i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Storbritannia havner på andreplass, mens Sverige tar tredjeplassen foran Danmark og Tyskland. 

– Vi gleder oss over å se at Norge topper listen, samtidig vet alle at spørsmål om hvordan Norge håndterer satsningen på olje- og gass fremover vil være avgjørende for å nå de målene som er satt, sier Stine Lise Hattestad Bratsberg.

Last ned Net Zero Readiness her

Hattestad Bratsberg leder KPMGs satsning på bærekraft i Norge, i tillegg til globale initiativ som samarbeidet med United Cities (U4SSC) og satsningen på smarte byer. Hun mener kåringen kan være et viktig verktøy for ledere, både i politikken og i næringslivet. 

– Net Zero-indeksen er veldig interessant, for det er lett å tro man er god, men man må også vite. Denne indeksen gir landene anledning til å se egen innsats målt opp mot andres, og dette er nyttig innsikt for å justere eget målbilde. Samtidig er det viktig å huske at det holder ikke å ha en plan for å nå ambisiøse mål, planen må også gjennomføres, presiserer Stine Lise Hattestad Bratsberg

Stine Lise Hattestad

De 32 landene i undersøkelsen er blitt vurdert på hvilke klimamål de har satt seg, hva de har gjort så langt, og hvordan nasjonal lovgivning legger til rette for framtidige reduksjoner i  klimagassutslipp. 

– Dette viser at det finnes klare mål, men for å greie å nå målene må vi gå fra preik til praksis.

Hattestad Bratsberg forklarer at Norge topper KPMGs indeks blant annet fordi vi har en vellykket elbilsatsing, og har investert mye i karbonfangst og -lagring. 

– Disse målene var i tråd med EUs og FNs mål før COP26, vi får se om de er tilstrekkelig etter.

Net Zero-indeksen dekker både industrialiserte og fremvoksende økonomier, og slår fast at selv om verdenssamfunnet har en formidabel jobb foran seg hvis vi skal nå målet om å bli karbonnøytrale innen 2050, så er det grunn til optimisme. 

Dette gjelder også Norge. Blant annet pekes det på Norge kan få utfordringer med å bygge ut mer fornybar energi, og referer blant annet til debatten om vindmøller man har sett enkelte steder i landet.  

– Vi har absolutt våre utfordringer på veien til et karbonnøytralt samfunn, men jeg tror vi kan greie det, avslutter Hattestad Bratsberg. 

Last ned hele rapporten her