KPMG styrker sin kompetanse innen havbruk og har ansatt Mette Remø som senior manager. Hun har tidligere jobbet opp mot havbruksnæringen, både i Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

– Det var en kombinasjon av at jeg hadde lyst på nye utfordringer, og at jeg fikk muligheten til å jobbe opp mot Norges mest spennende næring på en annerledes måte enn jeg har gjort før. I KPMG får jeg mulighet til å bruke kompetansen min inn mot ulike typer oppdrag for næringen siden tjenestespekteret her er så stort. Særlig gleder jeg meg til å hjelpe KPMGs havbrukskunder til å øke verdiskapningen sin på en bærekraftig måte, svarer hun på spørsmål om hvorfor hun valgte å begynne i selskapet.  

– Dessuten hadde jeg kjennskap til KPMG fra før, og visste at jeg ville få jobbe sammen med utrolig kompetente kolleger, legger hun til.

Mette er utdannet jurist, og forteller at det lå mye ung idealisme bak studievalget.

– Jeg var opptatt av rettferdighet, og ville ha en karriere der jeg kunne gjøre en forskjell, og da virket jussen som det beste valget, forklarer hun.

Siden 2008 har Mette arbeidet opp mot sjømatnæringen, først i Mattilsynet, og deretter i Fiskeridirektoratet hvor hun de siste årene har vært seksjonssjef for tilsynsutvikling.

– Jeg har vært heldig og fått jobbet bredt mot næringen i begge etatene med problemstillinger fra fjord til utenlandsk bord, så jeg kjenner etter hvert både regelverket, bransjen og de utfordringene den står overfor ganske godt, forteller hun.

At Mette endte opp med å jobbe med nettopp havbruk er ikke tilfeldig.

– Da jeg fikk muligheten til å bruke jussen til å jobbe opp mot sjømatnæringen kjente jeg at hadde komme på helt rett hylle karrieremessig. Jeg har vokst opp i et sjømatsamfunn på Ytre Søre Sunnmøre, og hadde flere fiskere i familien.

Selv om havbruksnæringen ikke var så stor da jeg vokste opp, forstår jeg hvor viktig havet og sjømaten er for de som bor langs kysten. På mange måter er det en næring jeg føler et personlig forhold til, forteller hun. 

Mette Remø

Ikke overraskende forteller KPMGs nye havbruksekspert at hun selv både har vært mye på sjøen, og fisket, i barndommen.

– I oppveksten brukte familien min sjøen flittig, og det ble også en god del fisking. Noen ganger med stang fra land på egen hånd, og andre ganger var jeg med morfar på sjøen i sjarken hans. 

Akkurat nå er det imidlertid noe helt annet enn hobbyfisking som står i fokus hos Mette.

–  Nå i starten har jeg brukt litt tid på å bli kjent med sjømatmiljøet i KPMG. Vi gjør allerede veldig mye bra, men samtidig har vi potensiale til å bli enda bedre. Neste trinn er å sette oss ned sammen og videreutvikle tjenesteområdene våre. For eksempel innen bærekraft, som er dagsaktuelt som aldri før. I tillegg tror jeg at god virksomhetsstyring, internkontroll og risikostyring blir viktig for næringen fremover. Dette er også et område myndighetene har økt fokuset på de siste årene.  Det jeg nok gleder meg aller mest til er å få jobbe sammen med flere av kundene våre og bidra til at fremtidens viktigste næring blir enda bedre, avslutter hun.