I januar hvert år publiserer Eurasia Group, KPMGs globale alliansepartner, en rapport over årets topp 10 geopolitiske trusler. 

Akkurat som 2020 handlet aller mest om den helsemessige responsen til Covid-19, samt de mange gale valgene mange myndigheter tok, handler 2021 i hovedsak om den økonomiske responsen til pandemien.

Vi mangler et globalt lederskap for å komme oss ut av de økonomiske konsekvensene av pandemien. Derfor er USA risiko nummer én i 2021. Bidens presidentskap er sett på som ulovlig av omtrent halvparten av befolkningen. Selv om Trump er ute, fortsetter rivaliseringen mellom USA og Kina med uforminsket styrke (risiko nummer 4). Globale utfordringer topper listen over de største truslene i 2021, med konsekvensene av Covid-19, klimarisiko, kontroll av global data og cyberkonflikter på toppen av listen.

Her er de 10 største geopolitiske truslene i 2021:

1. Et splittet USA

Når verdens mektigste land er splittet har alle et problem. Dette vil sette fart på maktskiftet vekk fra de tradisjonelle supermaktene til land som Kina og Brasil, og nedgangen i verdensøkonomien. Årets største trussel er derfor et splittet USA i forbindelse med Trump og Bidens presidentskap.
 

2. Langvarig korona

Verken korona eller de verdensomspennende konsekvensene vil forsvinne når vaksineringen starter.
 

3. Nye supermakter og nullutspill

2020 var det varmeste året i verdens historie. Myndigheter og selskaper varsler nye retningslinjer for å møte krimakrisen som blir stadig mer alvorlig. Overgangen til ren energi vil bli dominert av konkurranse og manglende koordinering når vesten mister makt til nye supermakter.
 

4. USA og Kinas forhold forverres

USAs arbeid med å danne allianser, et diplomatisk vaksineprogram og konkurranse om klimateknologi vil gjøre konflikten mellom USA og Kina enda verre.
 

5. Kampen om data intensiveres

Kinas kontroll av digital informasjon er nå den nye normen. I 2021 vil mindre sensitiv data bli delt over landegrensene, som hindrer bedrifter som er avhengige av fri flyt av data.
 

6. Vendepunkt for cyberangrep

Aldri før har risikoen for cyberangrep vært større enn i 2021. Blant annet på grunn av at våre teknologiske enheter er mer sårbare, og fordi vi mangler effektivt diplomati.
 

7. Tyrkia i kulden

President Erdogans feilgrep vil få smertefulle konsekvenser for landet. Tyrkia unngikk så vidt finanskrise i slutten av 2020 med gaffateip og plaster, som ikke vil vare ut 2021.
 

8. Lave oljepriser og Midtøsten

Energipriser vil fortsatt holde seg lave i 2021, deriblant olje. Det går ut over et allerede ustabilt Midtøsten, og Norges økonomi.
 

9. Europa etter Merkel

Angela Merkel har vært Europas viktigste leder. Når hun forsvinner er det et av kontinentets største trusler.
 

10. Sør-Amerika skuffer

Midtøsten er den åpenbare største taperen av koronakrisen – men Sør-Amerika er på en klar andreplass. Når de etter hvert kommer seg ut av pandemien, vil søramerikanske land stå ovenfor store politiske, sosiale og økonomiske problemer. 

Kontakt oss