Selskaper som var digitalt ledende før Covid-19 implementerer nå ny teknologi i rekordfart

IT-lederne som opplevde at de var godt nok rustet til å implementere ny teknologi før pandemien brøt ut har fortsatt å investere i ny teknologi som støtter digital samhandling. Digitalt ledende selskaper investerer hovedsakelig i ny teknologi som skytjenester (42 % av digitalt ledende selskaper), SaaS Marketplace-plattformer (34 %) og intelligent automasjon (13 %). Digitalt ledende selskaper er i CIO Survey definert som respondenter som har oppgitt at de er «veldig» eller «ekstremt» gode på å ta i bruk digitale verktøy for å øke sitt forretningsmessige potensial.

– Dette er ganske tydelig, også i Norge. Vi ser at flere av virksomhetene som lå bak når det kommer til å ta i bruk ny teknologi, skytjenester og kunstig intelligens sliter nå. Vi vil trolig se et digitalt skille i kjølvannet av pandemien, sier Geir Alexander Talseth, Director i CIO Advisory, et tjenesteområde i KPMG som i hovedsak bistår kunder med IT-ledelse, strategi og modenhet.

Økte budsjetter og økt investering i teknologi

I starten av 2020 oppga over halvparten av IT-lederne at de hadde fått større budsjetter som følge av økt behov for operasjonell effektivitet, økt fokus på kundeopplevelse og utvikling av nye produkter og tjenester. Etter Covid-19 har IT-lederens langtidsperspektiv endret seg og IT-lederne oppgir at de fra tidlig vår har fokusert på å ta seg av umiddelbare behov som følge av krisen og investerer nå i større grad i teknologi som muliggjør digital samhandling.

Det er de digitalt ledende selskapene som har økt sine budsjetter mest. Digitalt ledende selskaper blir gjerne kjennetegnet som «connected enterprises» - selskaper som evner å integrere front-, middle- og back office-funksjonene gjennom teknologi.

– De selskapene som ble ansett som teknologisk langt fremme før krisen brøt ut, har fortatt å investere i ny teknologi. De har gjerne en digitalstrategi på plass og er lenger fremme når det kommer til å hente ut gevinstene – og er nå i full gang med oppskalering, sier Talseth.

Nærmere 4 av 10 selskaper som regnes som digitalt ledende sier at de er gode på å maksimere verdien de henter fra sine data. 

IT-lederrollen er i endring

Mer enn seks av ti IT-ledere oppgir at de har fått økt innflytelse som et resultat av krisen, og syv av ti opplever økt samarbeid mellom forretningen og teknologiavdelingen. IT-lederne opplever i tillegg at CEOen setter teknologibruk på innsiden av virksomheten høyt på agendaen.

Pandemien har satt IT-lederen i fokus og viser hvor viktig det er å være relevant og beskytte markedsposisjonen under og etter krisen. IT er søylen som holder selskapet sammen samtidig som det skaper nye kontaktområder for kunder og driver salg på helt nye måter.

–  Vi vil tydelig se at flere IT-ledere tar sin plass i strategiske beslutninger og leder digitale tiltak som tar sikte på å øke effektiviteten og produktiviteten på flere fronter fremover. Krisen viser bare hvor mye potensial en sterk IT-organisasjon har og hvor mye den kan drive selskapet frem uansett hva som skjer i omverdenen, sier Talseth.