Generasjonsskifte er et høyaktuelt tema om dagen. I den forbindelse er det helt avgjørende å gjøre de rette grepene på riktige måte og til rett tid. Hvis ikke kan de økonomiske konsekvenser, herunder "skatteregningen" fort bli noe helt annet enn det man hadde sett for seg.

KPMGs nye internasjonale undersøkelse, “Charting a path for the future", gir et innblikk i det varierte skatteregimet for eierstyrte virksomheter rundt om i verden. Rapporten gir innsikt i hvordan familier best kan forberede seg på å overføre virksomheten til neste generasjon. Rapporten fremhever hvordan virkningen av COVID-19 kan øke presset på eierstyrt virksomhet de neste årene. 

Avhengig av hvor man har bosted, kan skattekompleksiteten for familiebedrifter være betydelig, og byrden vil sannsynligvis øke når statlige budsjetter blir strukket og behovet for ekstra inntekter blir mer akutt. I mange tilfeller er det mulig for en familie som ønsker å videreføre sin virksomhet til neste generasjon å unngå betydelig beskatning, men som rapporten viser, kan kravene være omfattende, kreve grundig planlegging og vil trolig bli skjerpet eller endret i mange tilfeller.

Tonje Christin Norrvall
Partner i KPMG Law

Les rapporten for å få et grundig perspektiv på det varierte og skiftende skattemiljøet for familiebedrifter rundt om i verden, sammen med innsikt i hvordan familier best kan forberede seg på å overføre virksomheten til neste generasjon.