Vi inviterer deg og din bedrift til et gratis, privat webinar om Process Mining

Process Mining er et analytisk verktøy som gir full innsikt i prosesser og hva som foregår i sanntid. Process Mining utnytter innsikten til å prioritere de strategiske valgene som gir mest verdi og økt effektivitet gjennom tids- og kostnadsbesparelser. Vi tilbyr:

 • Privat webinar for din bedrift (pris: ingen kostnad).
 • 90 minutter, inkludert tid til spørsmål og svar.
 • Når? Høsten 2020. Vi er fleksible på tidspunkt og vi finner sammen et tidspunkt som passer deg og din bedrift.
 • Tema: Hva er Process Mining, hvorfor er Process Mining relevant og hvordan brukes Process Mining operasjonelt.
 • Hvordan? Vi vil gjennomgå en demonstrasjon som illustrerer hvordan en kan avdekke ineffektive prosesser og flaskehalser, samt hvordan disse kan forbedres. Demonstrasjonen kan tilpasses etter ulike prosesser, for eksempel “Purchase to Pay” og “Order to Cash”.
 • Hvem er det aktuelt for? CFO, CPO, SCM, personer som har ansvar for innkjøp og Supply Chain i egen virksomhet eller som arbeider direkte eller indirekte med prosessforbedring og analyse.

Process Mining

Hva er Process Mining?

 • Process Mining er algoritmer som kan identifisere trender og mønstre basert på hendelseslogger. Hendelsesloggene består av et tidsstempel, ID og aktivitet.
 • Process Mining kartlegger og visualiserer prosesser slik de faktisk foregår. Fra start til slutt, i sanntid og sikrer maksimal transparens og oversikt over hele verdikjeden.
 • Process Mining er faktabasert og datadreven, og lar brukeren effektivt identifisere flaskehalser og ineffektiviteter i hvilken som helst prosess og system.

Hvorfor Process Mining?

Avdekk prosess-svakheter, flaskehalser og utfordringer med leverandører, priser, rabatter og compliance. Reduser ledetider og bli mer effektiv ved å øke automatisering og unngå manuelt dobbeltarbeid.

 • Unngå Maverick Buying – Innkjøp utenfor prosedyre
 • Begrens manuelle prosesser
 • Unngå dobbeltarbeid
 • Reduser tidsbruk i prosesser
 • Smart og proaktiv prioritering

Finn ut mer om Process Mining og Lighthouse