Overgangen fra lesesalen til "den virkelige verden"

Overgangen fra lesesalen til "den virkelige verden"

Mange nyutdannede opplever bekymring rundt det å gå fra å være student til å jobbe i for eksempel en ny by eller i et stort selskap. Vi har spurt fire som ble ansatt hos oss i høst om hvordan overgangen samt det å tilpasse seg har vært.

1000

Kontaktpersoner

Ida Marie Aamot

Senior HR-konsulent

KPMG i Norge

E-post
Ida Marie Bu

Ida Marie Bu

Jobber med selskapsrett og personvern/GDPR i KPMG Law, utdannet med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

1. Hva var din største bekymring?

Jeg var veldig glad i studentlivet og satt stor pris på friheten til å legge opp dagene som man ville selv, og følte meg egentlig ikke klar til å gi slipp på dette. Som jeg tror mange andre også kjenner på, kjente jeg også på følelsen av at man ikke er klar for arbeidslivet og at man ikke har nok kunnskap eller erfaring til å jobbe med ekte klienter og ekte saker.

2. Var det noe grunn til det?

Overgangen gikk mye bedre enn jeg hadde fryktet, og jeg opplevde fort at det er mye bedre å arbeide enn å sitte på skolebenken.

3. Hvordan har det vært å tilpasse seg?

Som nyutdannet med lite erfaring fra tidligere, vil det alltid være spennende og litt skummelt å starte i jobblivet. Slik var det for meg også. Jeg visste ikke hva jeg gikk til og hadde heller ikke hatt noen særlig relevante fag på studiet. De første månedene ble derfor svært spennende. Høsten er ofte travel når man jobber med selskapsrett, med mange omorganiseringer som skal gjøres før året er omme. De første månedene fikk jeg derfor vært innom store deler av selskapsretten og fikk bistå i alle prosessene.

4. Hvordan er situasjonen nå?

Er det en ting jeg vet nå som jeg skulle ønske jeg visste da jeg var student så er det at man er mye bedre rustet for arbeidslivet enn man tror. Selv om man ikke alltid kan ha svaret på en problemstilling på strak arm, har jusstudiet gjort oss meget kapable til å undersøke, drøfte og finne svar på juridiske problemstillingen. Det kommer man langt med.

Kristoffer Lind Thornes

Kristoffer Lind Thornes

Jobber med revisjon i Audit, gikk fem år på siviløkonom-linjen ved NHH hvor han tok en master i økonomisk styring med støtte i finans.

1. Hva var din største bekymring?

Jeg var nok mest usikker på hvilket nivå arbeidsoppgavene lå på, og om jeg kom til å oppleve at disse oppgavene ville bli for vanskelige. I tillegg var knyttet litt usikkerhet til hva som skjedde når vi møtte opp første dag. Hvor skulle man gå etc.

2. Var det noe grunn til det?

Man opplever fort mestring, og alle nerver rundt blir fort borte. Det var nesten rart hvor fort man ble komfortabel i rollen. Jeg tror allikevel at grunnen til at jeg opplevde litt nervøsitet var at det er mye info man ikke får før første dagen når man møter på kontoret. Informasjon som går på hvordan de første dagene blir, står det noen i døren og tar deg i mot osv. Mange kan nok være litt redde for å stille "dumme spørsmål" og da er det nesten bedre om man har fått litt for mye enn litt for lite informasjon på forhånd.

3. Hvordan har det vært å tilpasse seg?

Det har vært overraskende greit å tilpasse seg. Klare oppgaver med inkluderende team gjør jo at denne startfasen blir veldig mye lettere. Dette opplevde jeg at KPMG var særs gode på. I tillegg var jeg litt ekstra heldig siden jeg kjente flere som jobbet her, inkludert fadderen min.

4. Hvordan er situasjonen nå?

Jeg føler meg som en del av hverdagen her. Det er helt naturlig på alle i etasjen og det er lav terskel for å spørre hvem det skulle være. Det er rett og slett utrolig hyggelig på jobb!

Stine Måseidvåg

Stine Måseidvåg

Jobber med Digital Transformation i Advisory, studerte industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

1. Hva var din største bekymring?

På forhånd visste jeg veldig lite om hverdagen som konsulent. Jeg var litt bekymret for å miste fleksibiliteten og det sosiale livet jeg hadde som student da jeg skulle begynne i jobb.

2. Var det noe grunn til det?

Det var absolutt ingen grunn til bekymring - jeg kan styre mye av hverdagen selv! I tillegg jobber jeg med veldig flinke og morsomme kollegaer, noe som gjør at det er veldig hyggelig å komme på jobb hver dag.

3. Hvordan har det vært å tilpasse seg?

Overgangen fra student til jobb har gått overraskende bra. Jeg synes ikke det har vært noe problem å tilpasse seg.

4. Hvordan er situasjonen nå?

Jeg trives utrolig bra på jobben, og savner studentlivet i mye mindre grad enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Jeg føler meg heldig som jobber på et sted med så flinke kollegaer, som jeg også har det gøy med og som hjelper til når jeg lurer på noe. I tillegg har jeg lært utrolig mye i løpet av de månedene jeg har vært i KPMG, både gjennom eksterne og interne prosjekter.

Petter Westgaard

Petter Westgaard

Jobber med revisjon i Audit, studerte Cand.merc FIR – finansiering og regnskap (sivøk finans) ved CBS.

1. Hva var din største bekymring?

At jeg ikke var moden nok til å komme ut i arbeidslivet og bli "voksen".

2. Var det noen grunn til det?

Absolutt ikke. For det første er det et ungt miljø i KPMG og det skjer mye sosialt med jobben. Hovedforskjellen fra studenttilværelsen er at man har bedre råd og (kanskje) bør styre unna Skaugum på torsdager.

3. Hvordan har det vært å tilpasse seg?

Overraskende greit. Det kommer et nytt kull hvert år, noe som gjør at KPMG er svært vant til og godt forberedt til å ta imot nyansatte direkte fra skolebenken. Man føler seg som en del av selskapet fra dag én og blir alltid godt ivaretatt. Med en egen fadder har man alltid en å gå til ved spørsmål eller utfordringer. I tillegg er sidemannen, som også er i samme situasjon som en selv, god å ha.

4. Hvordan er situasjonen nå?

Har nå jobbet i vel fem måneder og det er utrolig hvor mye gøy og forskjellig jeg har fått være med på i løpet av denne tiden. Bekymringen om jeg var moden nok for arbeidslivet er ikke lenger et tema. Hopp i det!

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.