Tungvektere innen innkjøp og logistikk blir konsulenter i KPMG

Tungvektere innen innkjøp og logistikk blir konsulenter

KPMGs rådgivningsmiljø innen innkjøp og logistikk er i kraftig utvikling og henter inn to nye konsulenter med tung global leder- og industrikompetanse.

1000

Som følge av betydelig vekst og videre ekspansjon med tyngre endringsprosjekter har KPMG nå toppet laget med to nye seniorrådgivere, Celia Brekkan og Anders Gundersen. De har lang erfaring på ledernivå innen innkjøp og logistikk fra blant annet prosessindustri, maritim bransje og telekom.

Celia Brekkan

Konsulentrollen ble et naturlig valg

- Jeg trodde aldri jeg skulle jobbe som konsulent, men jeg brenner for procurement og supply chain, og jeg ville hjelpe kunder, så da jeg skulle velge retning videre i karrieren nå, ble KPMG et naturlig valg, forteller Celia. 

Celia startet karrieren sin som Management Trainee i Hydro. Den delen som Celia jobbet innenfor, ble senere til Yara, hvor hun jobbet med sourcing, trading og supply chain. - Det var en drømmejobb hvor jeg fikk jobbe i hele verden. Jeg var blant annet fem år i Paris, før jeg flyttet hjem igjen. 

Hun har siden vært innom Hydros petrokjemi, med supply chain, planlegging og logistikk. En divisjon som senere ble kjøpt av det engelske petroleumsselskapet INEOS, Celia ble med hit. - Avdelingen ble delt opp og jeg jobbet med å integrere forretningsenheter. Jeg så potensialet for shipping procurement. Alt var outsourcet, og vi endret det til å insource alt tilbake igjen. Det sparte vi mye penger på, forteller Celia. - Etter integrering i INEOS, hadde jeg ansvar for shipping procurement globalt og for procurement til Scandinavia.

Før hun tok turen til konsulentbransjen, var Celia på et prosjekt i tre år i Forsvaret. - Der jobbet jeg på et prosjekt for å modernisere anskaffelser. Her var det KPMG som bidro inn, vi jobbet med kostnadsreduksjon og alle aspekter innenfor anskaffelseshåndtering. Alt ble gjort nytt, forteller hun. 

Det var introduksjonen til konsulentene i KPMG som gjorde Celia trygg på veien videre. - Jeg jobbet veldig tett på de som nå er mine kollegaer, det er på den måten jeg vet at jeg jobber med de beste.

- Noe av det som er spennende er fagmiljøet her, det kommer så mye dyktige folk inn fra studiene i kombinasjon med oss som har erfaring. Det gjør oss til et godt team, sier Celia. - I tillegg gjør KPMGs investeringer i digital at vi har de beste verktøyene innen blant annet analyse for å hjelpe kunder, avslutter hun. 

Anders Gundersen

Oppfyller et mangeårig ønske

Etter avsluttet juridikum var planen til Anders å bli advokat, men slik gikk det derimot ikke. - Praktisk talt på samme dag mottok jeg to jobbtilbud, forteller han. Det ene var som advokatfullmektig, det andre var en stilling i Forsvarsdepartementets avdeling for materiellinvesteringer. Bakgrunnen fra Forsvaret og befalsskole vippet pendelen, hvilket ble starten på fem år i departementet, de siste tre som prosjektansvarlig for anskaffelsen av Forsvarets nye fregatter frem til kontraktsinngåelse.

Derfra gikk veien videre til Telenor og forskjellige stillinger, først som strategisk rådgiver for konserninnkjøpsdirektør, senere over i den internasjonale virksomheten og Global Procurement. Etter det ble det noen år som Procurement & Logistics Director i Marlink (global leverandør av satellittkommunikasjon til fartøyer). - Her lærte jeg i praksis at produkters tilgjengelighet og "just-in-time"-leveranser kan være langt viktigere enn kun beste pris. Herfra gikk han til sin tidligere største kunde, Wallenius Wilhelmsen (WWL), da disse besluttet å opprette en ny global anskaffelsesenhet og ønsket å få besatt stillingen som, VP Head of Global Procurement. Hovedfokus her knyttet seg til etableringen av en ny global innkjøpsorganisasjon med alt hva dette innebar av organisasjon, systemer og prosesser.

Etter syv år i WWL var det på tide å oppfylle et ønske som hadde bygget seg opp over mange år. - Det er to ting jeg alltid har hatt lyst til, det ene er å jobbe som advokat, det andre er å jobbe som konsulent, sier Anders. Så da tiden var inne for å bevege seg videre tenkte han at; - hvis jeg skulle begynne i konsulentbransjen måtte det være nå. KPMG har hatt en kraftig utvikling og vist både vilje og evne til å satse på dette området, så det ville jeg være med på! Så langt er alle mine tanker innfridd og vel så det. Klart det rette valget.

Et fagmiljø med sterk fremgang

Rådgivningsmiljøet innen Procurement og Supply Chain i KPMG har ekspandert kraftig i løpet av de siste årene og teller nå i overkant av 30 konsulenter. Som følge av stadig flere tyngre forbedrings- og transformasjonsprosjekter er seniorkompetansen styrket ytterligere for å møte dagens behov og fremtidige ambisjoner. 

Thomas Føyen, partner og leder av tjenesteområdet i Norge, gleder seg over å få Celia og Anders som del av teamet. - De har begge spisskompetanse innenfor bransjer som er viktige i vår videre vekststrategi. Prosjektene vi arbeider med krever betydelig seniorkompetanse, fordi de krever erfaring med strategi og ledelse, samt evne til å lede større team. Deres spisskompetanse innen blant annet prosessindustri, shipping og infrastruktur blir veldig viktig fremover, uttaler Føyen. 

- De har begge sterk kompetanse og erfaring fra ledelse og komplekse prosjekter. Det å ha seniorkompetanse innenfor alt fra strategi, prosesser, organisering og teknologi er helt avgjørende for våre klienter og prosjekter, avslutter Hans-Jörg Robert, partner i Procurement & Supply Chain og leder av tjenesteområde i Norden.  

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.