Sentrale spørsmål i revisjonsutvalget

Sentrale spørsmål i revisjonsutvalget

KPMGs serie – Sentrale spørsmål i revisjonsutvalget – er utarbeidet for å bistå revisjonsutvalgene og sikre robuste diskusjoner i utvalget, med administrasjon og revisor på en rekke spørsmål innen regnskap, styring og kontroll. Dette inkluderer alt fra effektiviteten i finansfunksjonen og balanse i regnskapsmessige estimater, til den årlige vurdering av intern- og eksternrevisor og evaluering av systemer for risikostyring og internkontroll.

1000

Ta kontakt!

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Våre spørsmål og veiledninger er gitt i lys av hva som skjer i næringslivet og trekker på de erfaringer vi har gjort oss i dialog med revisjonsutvalg verden over. Våre kommentarer vil være nyttige også for ledelsen, revisjon og andre som jobber mot revisjonsutvalget.

Våre spørsmål dekker områder som:

  • Finansiell rapportering
  • Risiko og internkontroll
  • Intern- og eksternrevisor
  • Effektivt utvalgsarbeid

GÅ TIL SPØRSMÅLSSIDEN (engelsk)

Sentrale spørsmål i revisjonsutvalget

Ta kontakt: 

Thore Kleppen
Audit Commitee Institute
thore.kleppen@kpmg.no

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.