Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde

Global Boardroom Insights: Skaff riktig risikobilde

I en publikasjon fra KPMG deler erfarne direktører og risiko-ansvarlige fra hele verden sine tanker om hvor godt deres styrer jobber for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – spesielt sett opp mot strategien.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Skaff riktig risikobilde - mennesker i møte

For mange styrer og revisjonskomiteer er det en krevende oppgave å bidra til å sikre at foretaket er på rett spor og tar riktig mengde risiko.
 
- Forretningsverden og risikobildet er stadig mer kompleks, og utvikler seg stadig hurtigere, sier KPMG-partner Thore Kleppen om utviklingen.

I denne utgaven av publikasjonen Global Boardroom Insights deler erfarne direktører og risikoansvarlige sine tanker om hvordan styrer kan og bør jobbe for å skaffe seg overblikk over foretakets risiko – ikke minst sett i sammenheng med den overbyggende strategien.
 
Blant de viktigste funnene:

  • God risikostyring er en kontinuerlig diskusjon – dynamisk og på tvers av hele organisasjonen
  • Risiko og strategi går hånd i hånd
  • En riktig risikokultur har sitt utspring på toppen av organisasjonshierarkiet, men lykkes (eller feiler) på midten
  • Forstå at cyber-sikkerhet representerer en kritisk forretningsrisiko som krever styrets fulle oppmerksomhet
  • Ta et nytt blikk på hvordan roller og ansvar for risikobildet er fordelt – er det helt tydelig avklart, og fremstår fordelingen fremdeles som fornuftig?


Les hele artikkelen (pdf, engelsk)
 

Kontaktperson

Thore Kleppen, Partner
+47 4063 9515
thore.kleppen@kpmg.no

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.