Vekst og usikkerhet – svingninger i global forsvarsindustri

Vekst og usikkerhet – svingninger i forsvarsindustrien

Den globale forsvarsindustrien er i rivende utvikling. En fundamental transformasjon er underveis og når støvet etter hvert legger seg, i løpet av de neste 5-10 årene, vil industrien være vesentlig endret sammenliknet med dagens situasjon.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Fly

Det vil være utfordrende å navigere i dette landskapet. For noen selskaper vil det innebære kroken på døra. For andre, særlig dem som klarer å identifisere trender og være tilpasningsdyktige, vil endringene resultere i betydelige muligheter.    

En analyse av nå-situasjonen i global forsvarsindustri

På bakgrunn av dette har KPMG USA og KPMG Globalt lansert rapporten Growth and Uncertainty: Highs and lows in the Aerospace and Defense sectors. Rapporten er forskningsbasert og analyserer nå-situasjonen i global forsvarsindustri, og gir et overblikk på det økonomiske landskapet. Rapporten formidler også KPMGs refleksjoner, kunnskap og synspunkter på funnene som er beskrevet.

Ved å dele vår erfaring, nøkkelfunn og utviklingstrender, håper vi å skape oppmerksomhet om både de muligheter - og trusler -  som finnes. I tillegg håper vi å bidra til at aktører som opererer i global forsvarsindustri tenker annerledes om fremtiden til egen organisasjon.

Thore Kleppen er KPMGs bransjeansvarlig innen Defense. Her gir han noen korte kommentarer til to av områdene presentert i rapporten. 

Nedgang i tradisjonelt store våpensystemer

- Vi ser at de store statene dreier sine budsjetter fra store våpensystemer
og mye ammunisjon, til mindre og smartere systemer, ubemannede systemer, samt cyber-kapasiteter. Dette skaper rom for de norske aktørene som har satset strukturert over tid på teknologi og smart teknologi. Nye aktører kommer inn i bransjen og endrer dynamikken, enten de kommer med mer effektive utviklingsprosesser, lavere kostnader, eller kortere "time-to-market".  

Det skjer et skifte mot øst

- 50 prosent av det globale forsvarsbudsjettet ligger i USA og Vest-Europa,
men veksten kommer i øst. Mange av disse landene kan det være utfordrende for Norge å handle med, men i andre markeder finnes det muligheter. Mange av de store landene i øst, for eksempel India, utvikler og forsterker egen produksjon, både for eget behov og for eksport.  Nye
konkurrenter og økte muligheter tilsier at norsk forsvarsindustri bør kjenne
til disse markedene og aktørene.

Mer informasjon er tilgjengelig i rapporten. Det er også mulig å ta kontakt med Thore Kleppen for ytterligere kommentarer. 

Les hele rapporten

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.