OECD – elektronisk standard mal for land-for-land rapportering

Elektronisk standard mal for land-for-land rapportering

The Organisation for Economic Coorporation and Development (OECD) har publisert en elektronisk standard mal for land-for-land rapportering, samt en tilhørende veiledning.

1000

Kontaktperson

Per Daniel Nyberg

Til minne om Per Daniel Nyberg

KPMG in Norway

E-post
Kabel

Med dette søker OECD å gjøre land-for-land rapporteringen enklere og mer effektiv.

De første elektroniske utvekslingene av land-for-land rapporter vil starte i 2018, med informasjon for inntektsåret 2016. Elektronisk utveksling av land-for-land rapporter mellom skattemyndighetene vil bidra til å bekjempe overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget i tråd med OECDs BEPS prosjekt.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.