Tom Erik Vennesland

Manager, Advisory

KPMG i Norge

Tom Erik er en erfaren rådgiver og prosjektleder med prosjekterfaring fra et bredt spekter av sektorområder. De siste årene har han ledet flere større undersøkelser av offentlig forvaltning. Han har også bistått EFTAs revisjonsorgan med evaluering av bruk av EØS-midler i europeiske mottakerland.

Tom Erik har jobbet særlig mye med temaer som effektivisering og mål- og resultatoppnåelse, etatsstyring, virksomhetsstyring og eierstyring. Han har blant annet kompetanse innen evaluering, forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og lederstøtte.

Tom Erik er opptatt av å levere et godt beslutningsunderlag som gir grunnlag for forbedret tjenestekvalitet og mer målrettet ressursbruk. Han formidler resultater fra undersøkelser av komplekse forhold på en engasjert og enkel måte.

 

Kontakt

E-post: tom.vennesland@kpmg.no

Telefon: +47 977 56 709

LinkedIn

 

Kompetanseområder

Rådgivning   Bedriftsrådgivning   Mennesker og endring   Tjenester   Internrevisjon, risiko og compliance  Risikostyring, selskapsledelse og compliance   Myndigheter og offentlig sektor   Data og analyser   Strategi  Effektiv drift

  • Data og analyser
  • Effektiv drift
  • Strategi
  • 2011, Master i sosiologi med spesialisering i organisasjon og ledelse, Universitetet i Oslo

  • 2009, Bachelor i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

  • 2019 - d.d., KPMG AS, Manager

  • 2013 - 2019, Riksrevisjonen, seniorrådgiver

  • 2017 - 2019, EFTA (utlånt fra Riksrevisjonen), Project Manager

  • 2011 - 2013, Fafo, forskningsassistent