Susann Thorvaldsen

Partner / COO KPMG Audit

KPMG i Norge

Susann startet i KPMG i 2016, og hun er Partner i Audit. Hun er utdannet statsautorisert revisor og har flere års erfaring fra skatteetaten og omfattende bransjeerfaring fra revisjon; særlig innenfor eiendom, konsulentvirksomhet, retail og spedisjon. Videre har hun vært utleid som konsernregnskapssjef i et av Norges største kraftkonsern, herunder hatt ansvaret for konsernregnskap etter IFRS og månedlig rapportering i Cognos. Susann har ledet faggrupper innen selskapsrett, skatt og merverdiavgift, og som et ledd i sitt faglig engasjement har hun også publisert tre artikler i fagbladet Revisjon og Regnskap, om selskapsrettslige og skattemessige problemstillinger ved fusjon over landegrensene. Susann er foreleser på Regnskap Norge sine oppdateringskurs, samt på kurs både eksternt og internt i KPMG. Forelesningene omfatter ulike temaer innen regnskap, selskapsrett, skatt og avgift.

Kontakt

E-post: susann.thorvaldsen@kpmg.no

Telefon: +47 913 05 519

LinkedIn

 • Revisjon
 • SMB-markedet
 • 2013, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2002, Bachelor i revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2017, SA 3802 Champion

 • 2016, IFRS

 • 2014, Statsautorisert revisor

 • 2010, Autorisert regnskapsfører

 • 2021 – d.d. KPMG AS, Partner

 • 2016 – 2021, KPMG AS, Senior Manager

 • 2008 – 2016, BHL DA, Statsautorisert revisor

 • 2006 – 2008, Oslo fylkesskattekontor/Skatt øst, Spesialrevisor

 • 2002 – 2008, Bærum likningskontor, Skatterevisor