Ingve Rasmussen

Senior Associate

KPMG i Norge

Ingve er en del av Granskning & Compliance i KPMG Norge, med hovedfokus på compliance og forretningsetikk. Ingve har spesialkompetanse innen anti-hvitvask, tredjepartsstyring, og habilitetsvurderinger. Han har blant annet bistått banker i deres transaksjonsmonitorering- og KYC- arbeid. Videre har han bidratt på prosjekter knyttet til utvikling av digitale analyse-, styrings og rapporteringsverktøy for compliance funksjonen. Eksempelvis ved etablering av systemer for å kartlegge og analysere risiko knyttet til tredjeparter (Integrity due dilligence) . Ingve brenner for at digitale complianceverktøy skal være en integrert del av virksomheters kjernevirksomhet.

Kontakt

E-post: ingve.rasmussen@kpmg.no

Telefon: +47 4785 4880

LinkedIn

  • Risikostyring
  • 2018, Master i Økonomi og Administrasjon (Siviløkonom), NHH

  • 2016, Bachelor Økonomi og forretningsjus, Handelshøyskolen BI

  • 2019 - d.d., KPMG AS, Senior Associate

  • 2018 - 2019, BDO AS, Revisormedarbeider

  • 2017, Port Workspaces/ Pool Capital, Intern