Ida Langenes

Advokatfullmekting/Manager

KPMG in Norway

Ida arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser og EU-/EØS-rett. Hun er tilknyttet området Public Procurement hvor hun bistår oppdragsgivere og tilbydere med kvalitetssikring og gjennomføring av anskaffelser. Ved eventuell klage-/tvisteoppfølging vil hun kunne bistå overfor klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Ida har erfaring fra et bredt spekter av bransjer både innen vare- og tjenesteavtaler.

Kontakt

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2010-2015

  • 2015 - Nordic Maritime Pte Ltd, trainee,

  • 2015-2016: NAV Tiltak Hordaland

  • 2016-2017: Oslo Kemnerkontor, Eiendomsskattekontoret

  • 2017-2022: Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

  • 2022 - d.d.: KPMG Law Advokatfirma AS