Siri Horten

Director

KPMG in Norway

Siri Horten er director, statsautorisert revisor og kontorleder for KPMGs kontor på Tynset. Hun har over 14 års operativ erfaring fra å lede og gjennomføre ekstern revisjon fra KPMG i Oslo, hvor hun i de siste årene har jobbet mye med mellomstore børsnoterte, nasjonale og internasjonale selskaper og konsern hovedsakelig innen finans, shipping, bygg og anlegg samt offentlig sektor. Siri har erfaring fra børsnoteringer av aksjer og obligasjonslån, oppkjøp, fusjoner, fisjoner og restruktureringer. Erfaringen omfatter videre bransjespesifikke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger samt regnskapsmessige spørsmål innen både IFRS og NGAAP. Siri er IFRS-akkreditert og har tidligere vært medlem av KPMG Norges bransjegruppe for Bygg, anlegg og eiendom, samt KPMG Norges bransjegruppe for Finans.

Kontakt

E-post: siri.horten@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9133
LinkedIn

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Internasjonale markeder
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • 2005 Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 2002 Master/Siviløkonom, Norges handelshøyskole (NHH). Spesialisering: Finans og finansiell økonomi

 • 2016 - d.d. KPMG AS Audit Tynset

 • 2004 - 2016 KPMG AS Audit Oslo

 • 2003 - 2004 KPMG AS Advisory, Transaction Services

 • 2002 - 2003 KPMG AS Audit Oslo