Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Webinar: Hvordan kan man i praksis etterleve lovkrav, redusere risiko og bidra til en ansvarlig leverandørkjede?

Webinar: Hvordan etterleve lovkrav, redusere risiko og bidra til ansvarlig leverandørkjede

Dato: 21. november 2023
Tid: 09.00 – 10.00
Pris: Gratis
Sted: Webinar


Brudd på grunnleggende prinsipper om integritet, ansvarlighet og åpenhet i offentlige anskaffelser kan skape rom for korrupsjon, undergrave virkningen av offentlige tjenester og ha en negativ påvirkning på kostnadseffektiviteten i offentlig forbruk. I dette weminaret vil vi sette fokus på den nye standarden "Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser" og tydeliggjøre hvordan man i praksis kan etterleve lovkrav, redusere risiko og bidra til en ansvarlig leverandørkjede.

Velkommen til webinar 21. november!


Agenda:

— Hva må du vite om standarden: "Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser"?
Jacob Landsvik, Standard Norge

— Hvordan kan du sikre habilitet i offentlige anskaffelser?
Siri Skollerud Blegen, Bane NOR

— Hvordan gjennomføre integritetsundersøkelser i offentlig anskaffelser?
Teejay Srai og Erik Arvnes, KPMG
 

Du møter:

Jacob M. Landsvik

Jacob M. Landsvik

Spesialrådgiver i Ressurser på avveie og ledet den nasjonale speilkomiteen for Integritet og ansvarlighet i offentlig anskaffelser i regi av Standard Norge.

Siri Skollerud Blegen

Siri Skollerud Blegen

Siri er en erfaren Chief Compliance Officer som har bygget opp compliance programmet i Bane NOR. Hun har Master i International politisk økonomi, Bachelor of Commerce og en Bachelor of International business

Erik Arvnes

Erik Arvnes

Erik er partner i KPMG Gransking & Compliance. Han har spisskompetanse innen anti-korrupsjon, compliance, granskinger og integritetsundersøkelser.

Teejay Srai

Teejay Srai

Teejay er direktør i KPMG Gransking & Compliance Han har bistått med finansielle risikovurderinger og integritetsundersøkelser av tilbydere i flere av de største offentlige anskaffelsene i samferdselssektoren.  

informative image