Merverdiavgift ved eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling kan virke komplisert når det kommer til merverdiavgift. Vi guider deg gjennom sentrale temaer og deler vår erfaring med deg.

Vi guider deg gjennom flere sentrale temaer ved eiendomsutvikling.

 

Dato: 19. oktober 2023
Tid: 09.00 – 12.00 (registrering og frokost fra kl. 8.30)
Deltakeravgift: kr. 2500
Sted: KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

 

Vi vet at eiendomsutvikling kan virke komplisert, spesielt når det kommer til merverdiavgift. Den 19. oktober vil vi guide deg gjennom flere sentrale temaer ved eiendomsutvikling, og vi har fageksperter som er klare til å dele sin kunnskap og erfaring med deg. Kurset er din nøkkel til å forstå hvordan du kan organisere eiendomsprosjekter på en måte som optimaliserer avgiftsbehandlingen.

Vi vil spesielt fokusere på prosjektorganisering og beregning av uttak for egenregiprosjekter - et område som ofte trekker oppmerksomheten til avgiftsmyndighetene. Vår målsetning er å hjelpe deg med å unngå fallgruver og utforske mulighetene for å oppnå best mulig resultat.

Det er viktig å holde seg oppdatert, da det stadig kommer nye uttalelser, avgjørelser og dommer. Vi sørger for at du er godt rustet til å håndtere alle endringer som måtte komme.

Velkommen!


Vi tar for oss følgende tema:

• Generelt om fast eiendom og MVA
• Frivillig registrering
• Fradragsføring, fordelingsnøkler, tidfesting og tilbakegående avgiftsoppgjør
• Bruk av fellesregistrering ved eiendomsutvikling
• Infrastruktur
• Anleggsbidrags- og justeringsmodellen ved oppføring av offentlig infrastruktur
• Uttaksplikt og beregning
• Leietakertilpasninger og MVA
• Organisering av prosjekt i legale enheter for optimalisering av avgiftsbehandlingen
• Generelle nyheter

Målgruppe

Kurset passer for eiendomsutviklere, utbyggere, regnskaps- og økonomimedarbeidere, revisorer og jurister/advokater.

Deltagelse på kurset kvalifiserer til tre timers godkjent etterutdanning innen skatt/mva for regnskapsførere, revisorer og advokater.

 

Fra KPMG Law Advokatfirma treffer du:

Jan Ove Fredrlund

Jan Ove Fredlund, Advokat

Jardard Aavik Skarprud, Advokat

Jardard Aavik Skarprud, Advokat

Axel Johansen Holm

Axel Johansen Holm, Advokatfullmektig

informative image