Veranderingen zijn succesvol en transformaties slagen omdat er vertrouwen is in wat de organisatie doet en wat zij van plan is; vertrouwen van klanten, medewerkers, leveranciers, toezichthouders, financiers en de gemeenschap waarbinnen een organisatie opereert. Hoe verkrijgt jouw organisatie dat vertrouwen, hoe blijft het behouden en hoe kan het hersteld worden als het beschadigd is geraakt? KPMG helpt je met een concrete aanpak.

Vertrouwen is onmisbaar voor vernieuwing

Mensen zijn gewoontedieren. Ze staan niet meteen te springen om verandering, zeker niet als ze tevreden zijn met het bekende. Maar jouw organisatie wil juist vooruit, wil groeien, vernieuwen. Daarom is vertrouwen onmisbaar voor vernieuwing: alleen als jouw stakeholders positieve verwachtingen hebben van het doen en laten van uw organisatie, zullen ze openstaan voor de verandering en de vernieuwing die je brengt.

Ook organisaties die schijnbaar vanzelfsprekend lijken te kunnen rekenen op loyaliteit, aanzien en vertrouwen, raken beschadigd. Actief werken aan vertrouwen is daarom een opgave waaraan geen enkele organisatie zich kan onttrekken. je hebt van iedere stakeholder het vertrouwen nodig om samen de noodzakelijke stappen te zetten.

Realiseren van een betrouwbare en transparante organisatie

Met het oog hierop heeft KPMG de Trusted-aanpak ontwikkeld. Trusted schenkt aandacht aan (compliance met) wet- en regelgeving, duurzaamheid (ESG) en cyberveiligheid, de risicogebieden die centraal staan in de fundamentele veranderingen die veel sectoren doormaken. 

De rechts genoemde onderwerpen zijn geen zaken die je achteraf regelt, maar centrale elementen in het veranderingsproces dat jouw organisatie ondergaat. Wat als de risico's van die digitalisering niet gedisciplineerd worden aangepakt? Wat als incidenten de kop opsteken, wat als stakeholders niet ervaren dat de organisatie in hun belang handelt? Dan blijkt dat vertrouwen een voorwaarde is voor alles wat de organisatie doet: alleen op basis van vertrouwen kun je die nieuwe technologieën toepassen, die nieuwe markten betreden, die nieuwe klantervaringen aanbieden. Met Trusted creëer je dat vertrouwen.

Je wekt vertrouwen op bij jouw stakeholders als zij deze kenmerken terugzien en herkennen in alles wat de organisatie doet: in de doelstelling en de strategie, in de cultuur, in het leiderschap en het management, in de governance, in de systemen en processen, en natuurlijk in de producten, de diensten en de bedrijfsvoering.

Trusted imperative

Een Trusted-organisatie verwerft op deze manier vertrouwen, in het diepe besef dat dit vertrouwen van essentieel belang is voor haar voortbestaan. KPMG gaat graag met je in gesprek over de manier waarop je dit kunt bereiken.