Globalisatie, digitalisatie, demografie. Dankzij de onverminderd grote druk vanuit toezichthouders op alle operationele niveaus binnen banken, zien we een veranderend perspectief in de markt, bedrijfsmodellen en klantrelaties. Om te overleven in deze post-crisis-omgeving, verdient de wijze waarop banken waarde creëren met duurzame risico-uitkomsten bijzondere aandacht. Ons Financial Risk Management-team verleent op verschillende manieren advies aan risicofuncties van banken. Met onze hands-on mentaliteit creëren we structuur en leveren we specialistische kennis in complexe implementatieprojecten, die veelal beheerst worden door regelgeving. Bovendien bieden we via ons internationale netwerk bruikbare inzichten om een flexibele, duurzame en kostenefficiënte risicofunctie te realiseren. Enkele voorbeelden van hoe wij onze klanten op het gebied van financieel risicomanagement ondersteunen:

Duurzaamheid

De verwachte impact van de implementatie van het Parijs-akkoord en het EC Sustainable Finance Action Plan op risicomanagement zal aanzienlijk zijn. Naast het integreren van de Environmental, Social & Governance (ESG)-risico’s, het beleid en de processen binnen de risicomanagementfunctie, zal dit ook grote invloed hebben op het gebied van klanten- en bankstrategie. Met het oog op de complexiteit hiervan, is grondige actie en urgentie geboden. 

Regelgeving & transformatie

Het implementeren van wet & regelgeving trekt nog steeds een enorme wissel op de organisatie. De complexiteit en kosten zijn enorm toegenomen. Tegelijkertijd moeten banken hun Risk Management activiteiten efficiënter en effectiever te organiseren. Dit betekent investeren in data gedreven en digitale processen. Hoe kunnen deze projecten elkaar dusdanig versterken dat het naleven van  regelgeving bedrijfsvoordelen oplevert?

Services

Risico-modellering

Risico-modellering

Risicomanagement is heden ten dagen ondenkbaar zonder het gebruik van betrouwbare kwantitatieve risicomodellen. Daarbij kan het verbeteren en behouden van de kwaliteit van zulke modellen en het actualiseren ervan zodat het constant voldoet aan de wettelijke eisen een flinke uitdaging zijn. Dit begint met een robuust model risk framework en een zoveel mogelijk geautomatiseerde model risk lifecycle. Om de kosten en inspanningen van een geavanceerde model-omgeving te beperken, wordt het standaardiseren, automatiseren en outsourcen van model-ontwikkeling- en validatieactiviteiten steeds belangrijker voor banken. Bovendien worden modelleurs continu uitgedaagd om nieuwe soorten risico’s, zoals klimaatrisico, te integreren in hun modellen. KPMG kan u hierbij helpen. 

Asset & Liability Management

Het beheren van een 500+ pagina tellende ALCO-rapportage, de overweging om deze te vervangen met moderne BI-software, de statistieken over liquiditeit en renterisico beoordelen en de prestatie van gedragsmodellen tijdens deze ongekende tijden van lage rentestanden en een wereldwijde pandemie… Een evenwicht vinden tussen de normatieve en economische limieten en doelstellingen, beheerst door regelgeving en waarover geadviseerd dient te worden aan het bestuur… Het implementeren van nieuwe rapportageplatforms in cloudomgevingen en proberen de risico- en financiële inzichten met elkaar te verbinden, terwijl er van een maandelijks naar een dagelijks proces wordt overgegaan… Welkom in de wereld van Treasury en Balance Sheet Management, een wereld waarin KPMG goed thuis is en u graag bijstaat.

Asset & Liability Management
Prudentieel Toezicht

Prudentieel Toezicht

Bijna een decennium na de uitbraak van de wereldwijde financiële crisis, is prudentiële regelgeving nog steeds een zeer actueel onderwerp. De druk op de banken is onverminderd groot als gevolg van de grote hoeveelheid aan nieuwe regels, wat gepaard gaat met frequente uitvragen en on-sites om volledige en tijdige implementatie te controleren. Het niet-naleven heeft immers belangrijke consequenties: verlies van vertrouwen in financiële instellingen, verlies van klanten, financiële schade en regelgevende maatregelen. KPMG biedt u hulp en ondersteuning om aan de regelgeving te voldoen. 

Transformatie risicofunctie

De noodzaak om duurzame groei te realiseren is een strategische prioriteit voor C-level leidinggevenden bij banken over de hele wereld. Om te overleven en te gedijen in een omgeving na de crisis, is aandacht voor de manier waarop het bedrijf duurzaam waarde creëert en met deze risico’s omgaat essentieel. Gezien de centrale rol van de CRO-functie in dit proces, hebben vooraanstaande CRO’s de noodzaak van een dergelijke transformatie al omarmd. KPMG kan u helpen om een flexibele, duurzame en kostenefficiënte risicofunctie te realiseren, die toekomstbestendig is voor de komende decennia. 

Transformatie risicofunctie

Laatste inzichten

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.