De Nederlandse bankensector bevindt zich in een extreme transitie. Klantbehoeftes veranderen, de regelgeving wordt strakker en technologische innovaties moeten snel worden doorgevoerd. Slimme organisaties grijpen deze ontwikkelingen aan om hun bedrijfsmodellen te heroverwegen en hun diensten uit te breiden of te optimaliseren. Wat is daarvoor de beste manier en hoe blijven banken wendbaar in een tijd waarin ze met zo veel uitdagingen worden geconfronteerd? 

De opkomst van FinTech-bedrijven

FinTechs veroveren snel marktaandeel op de traditionele banken. Zij verlenen in hoge mate diensten op basis van datavergaring en kunnen daarom snel en eenvoudig inspringen op de veranderende eisen van de klant. In reactie daarop zullen bestaande banken in toenemende mate moeten samenwerken met FinTech-nieuwkomers of hun eigen businessmodel moeten aanpassen. 

Datavergaring om processen te verbeteren

Of het nu gaat om de kredietwaardigheid, het surfgedrag of het inkomen van de klant, banken hebben een overvloed aan data beschikbaar, maar kunnen niet altijd de volledige potentie benutten. Met het gebruik van nieuwe technologieën om deze data beter te controleren en te analyseren, kunnen banken zowel hun eigen processen als de service aan de klant verbeteren. Banken hebben wat dat betreft een goede positie als het aankomt op het creëren van een grote, digitale identiteit.

Technologische innovaties

Nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) zorgen vaak voor opschudding, maar bieden ook een oplossing voor digitale trends en veranderende wensen van klanten. Nu al worden ze vaak toegepast door de nieuwkomers in de sector. Denk aan slimme chatbots of software die zeer geavanceerde risicoanalyses kan uitvoeren. Technologieën zoals AI helpen bestaande banken om hun klanten beter te bedienen. Soms leidt het ertoe dat de volledige strategie heroverwogen moet worden.

Veranderende regelgeving

De financiële crisis heeft veel hervormingen en voorschriften met zich meegebracht. Nu, bijna tien jaar later, streeft het Basel Comité voor het Bankentoezicht naar een akkoord over de kapitaalnormen. Banken en toezichthouders willen meer grip op de grote hoeveelheden (voorgestelde) regels. Tegelijkertijd zijn nieuwe regels nodig om consumenten en financiële stabiliteit te beschermen in het snel veranderende speelveld. Dit leidt ertoe dat banken onveranderd veel aandacht zullen besteden aan het voldoen aan regelgeving.

Focus op kosten en efficiëntie

Volwassen markten ervaren beperkte groei en felle concurrentie. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met de lage rente van het moment, zetten druk op de marges. Banken zullen onverminderd moeten blijven werken aan het verbeteren van efficiëntie, het ontwikkelen van technologische innovatie en nieuwe manieren van werken. 

Meer aandacht voor het klimaat

De overheid dwingt banken om het vertrouwen in de sector te herwinnen en zich te focussen op het verbeteren van het milieu. Banken verdiepen zich daarom meer in Corporate Social Responsibility (CSR). Zij richten zich daarbij vooral op consumentenbescherming, de circulaire economie en klimaatverandering.

Uitbreiding van toezicht

Vanwege de afname van het vertrouwen van de klant en de intentie om grip te krijgen op het bankwezen, heeft de bankensector het toezicht laten verscherpen. Dit uit zich overduidelijk in prudentieel toezicht (DNB, JST's, ECB) en houdt de komende jaren nog wel even aan. Daar komt bij dat er vanuit de Autoriteit Financiële Markten strakker toezicht op gedrag wordt verwacht.

Het uiterste uit deze trends halen

In reactie op de nieuwe financiële wereld, helpt KPMG banken hun organisatie bovenstaande trends te omarmen en ervan te profiteren. Dat doen we met het transformeren, ontwikkelen en evalueren van de juiste operationele modellen en strategieën. Sommige banken zullen deze transformaties geleidelijk willen doorvoeren. Andere kiezen voor een complete, strategische verandering. Met onze ruime ervaring in audit-, belasting- en adviesdiensten, heeft KPMG alle kennis in huis om banken hierbij te begeleiden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.