In de voorgaande publicatie introduceerden we het veranderende speelveld, als gevolg van de inwerkingtreding van MiCAR, als een van de ontwikkelingen waar cryptodienstenaanbieders mee te maken krijgen. In dit artikel gaan we uitgebreider in op de constatering dat de Nederlandse financiële sector achterloopt met het ontwikkelen van digital asset proposities, in tegenstelling tot andere Europese landen waar financiële instellingen zich al op de cryptomarkt begeven.

Op dit moment is er een duidelijke scheiding tussen cryptodienstenaanbieders en de rest van de financiële sector in Nederland. Een beleggingsonderneming of bank die een cryptopropositie naar de markt heeft gebracht is in Nederland moeilijk te vinden Het tegenovergestelde is juist het geval: banken nemen afscheid van eerder gestarte initiatieven.  Neem ING, dat al sinds 2018 werkte aan een cryptobewaardienst genaamd ‘Pyctor’, maar hier halverwege 2022 afscheid van nam. Een recenter voorbeeld is de overname van BUX door ABN AMRO, wat kortstondig voor veel opwinding zorgde in de Nederlandse cryptosector. Deze opwinding was echter van korte duur. Middels een persbericht werd kenbaar gemaakt dat ABN AMRO de cryptoactiviteiten niet zou overnemen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de Nederlandse partijen een achterstand opbouwen ten opzichte van de internationale concurrentie. Deze achterstand manifesteert zich vooral op het gebied van innovatief vermogen en het bereiken van een jonge(re) doelgroep, wat beide bemoeilijkt wordt door de afwezigheid van digital asset proposities.

In Nederland begeeft nog geen enkele traditionele, grote financiële instelling zich op de cryptomarkt, iets wat in andere Europese landen wel degelijk het geval is. In Duitsland is er momenteel al een vergunningsregime van kracht, wat ervoor heeft gezorgd dat verscheidene banken al een vergunning hebben om cryptobewaardiensten aan commerciële partijen aan te bieden. Zowel Commerzbank als Deutsche Bank zijn hier voorbeelden van. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk zijn er banken actief op de cryptomarkt. Net zoals de genoemde banken in Duitsland, biedt het Franse Caceis Bank cryptobewaardiensten aan. Een interessanter voorbeeld is echter Société Générale. Deze Franse grootbank heeft dankzij haar Digital Asset Service Provider-vergunning een euro-gebaseerde stablecoin uitgegeven. Deze stablecoin, genaamd EUR CoinVertible (EURCV), is verhandelbaar op de Luxemburgse crypto exchange Bitstamp. Dit is goed nieuws voor consumenten, aangezien dit een betrouwbaar alternatief is voor de stablecoins die door minder gereguleerde partijen worden uitgegeven. Mocht de stablecoin een succes worden, dan kan dit voor Société Générale ook bijzonder goed uitpakken. Elke euro die op de blockchain wordt uitgegeven, moet 1:1 gedekt worden door de bank, wat vervolgens in zeer liquide en kortlopend schuldpapier geïnvesteerd kan worden.

Het is opvallend dat de trend in Nederland afwijkt van die in onze buurlanden. Tegelijkertijd werpt het de vraag op of dit verandert wanneer MiCAR van toepassing is. Het huidige registratieregime staat onder toezicht van DNB, maar onder MiCAR-vergunning wordt de AFM de verantwoordelijke toezichthouder op cryptodienstenaanbieders. Zij hebben al aangegeven sterk toezicht te houden op de markt om zo de betrouwbaarheid te bevorderen. De AFM geeft zelf aan ernaar te streven transparant en voorspelbaar te zijn in haar toezicht op vergunninghoudende entiteiten, zo blijkt uit de MiCAR – AFM update die in december 2023 werd gepubliceerd. Deze vooruitstrevende houding uit zich onder andere door het aanbieden van een MiCAR-quickscan aan partijen die van plan zijn een vergunningsaanvraag te doen. Daarnaast heeft de AFM op 25 januari een seminar gehouden over de autorisatieprocedures voor cryptodienstenaanbieders. Wij verwachten dat deze ontwikkelingen de betrouwbaarheid van de markt en de voorspelbaarheid van de toezichthouder doet toenemen, wat uiteindelijk leidt tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat in Nederland. Daardoor verwachten we dat de markt haar achterstand zal in halen.

Contactpersonen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.