Een organisatie die silo's, interne scheidslijnen en andere tussenschotten heeft verwijderd. Een organisatie waarin processen optimaal met elkaar verbonden zijn - en die zichzelf verbindt met anderen - op grond van een eenduidige focus op de klant. En met de mensen, de inrichting en de technologie die een dergelijke focus mogelijk maken. Dat is de Connected Enterprise. KPMG helpt je die bouwen met een concrete aanpak.

Wat je kunt doen om de digitalisering van jouw organisatie te versnellen

Terwijl de verwachtingen van klanten alleen maar toenemen en veranderen, en de technologische mogelijkheden om aan die verwachtingen te voldoen alleen maar groter worden, zien wij toch dat veel organisaties vertraging oplopen bij het realiseren van hun ambitie bij het digitale transformeren. Niet zelden zijn dat de stappen die de héle organisatie moet meenemen in het veranderingsproces, de stappen die het mogelijk maken dat de héle organisatie profiteert van de nieuwe mogelijkheden en kansen van digitalisering. Spijtig dus als juist díe stappen op zich laten wachten of achterwege blijven.

Als het om digitalisering gaat, overheerst nog te vaak een enkel perspectief, een enkele invalshoek. De technologische invalshoek bijvoorbeeld, of de marketing-invalshoek, of de financiële invalshoek. In de visie van KPMG heeft de digitale transformatie vele dimensies en als die dimensies niet allemaal worden aangesproken in het transformatieproces, vallen nog tijdens het bouwen gaten in het bouwwerk. Totdat blijkt dat daardoor ook het fundament te zwak is om de hele constructie te dragen.

Wat is de juiste aanpak voor de digitalisering van jouw organisatie?

Connected is de aanpak die KPMG heeft ontwikkeld om wel recht te doen aan deze veelzijdigheid. Inhoudelijk is die aanpak gebaseerd op uitgebreid, wereldwijd onderzoek van Forrester Consulting naar de factoren die de kwaliteit bepalen van de klantervaring. Een achttal competenties blijkt dan beslissend te zijn. De mate waarin een organisatie beschikt over deze competenties en investeert in het (verder) verbeteren ervan, bepaalt het succes van de op klantervaring gerichte en sectorspecifieke digitale transformatie. Het Forrester-onderzoek wijst uit dat organisaties met een hoog volwassenheidsniveau op deze competenties zelfs twee keer zo veel kans maken op succes.

De acht competenties van de Connected Enterprise

Acht competenties, twee keer zoveel impact

De meest succesvolle organisaties investeren in acht competenties die zich uitstrekken over de gehele klantervaring. Hierdoor ontstaat een verbonden organisatie die verder gaat dan cross-channel interacties.

Organisaties die in alle acht competenties investeren, hebben twee keer zoveel kans om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, doelstellingen te halen en rendement op investeringen te realiseren.

Klik op een competentie om meer te ontdekken.

Capability Maturity Assessment

Benieuwd hoe jouw organisatie scoort op de 8 competenties van een Connected Enterprise? Klik hier en doe de test!

De acht competenties grijpen in elkaar, hebben elkaar nodig, beïnvloeden elkaar, versterken elkaar. Tezamen vormen zij daarom het vliegwiel dat jouw digitale transformatie in een stroomversnelling brengt én vervolgens gaande houdt. Diepgaande veranderingen zoals een digitale transformatie die teweegbrengt, zijn altijd een samenspel van strategie en implementatie, en van mens en technologie

Om aan deze acht competenties een goede invulling te geven, helpen we je op strategisch, technisch en organisatorisch vlak met de volgende services, die nauw in contact staan met elkaar.

Connected. Powered. Trusted. and Elevate

Connected. Powered. Trusted en Elevate is de KPMG aanpak met een set aan oplossingen, die organisaties helpen te transformeren naar een productievere en duurzamere toekomst. De oplossingen zijn ontworpen voor verschillende uitdagingen van klanten en voor verschillende onderdelen binnen een bedrijf of bedrijfsmodel. Elke oplossing levert waardevolle inzichten en wordt ondersteund door onze toonaangevende methodologie en geavanceerde technologie.

Laatste inzichten

Neem contact met ons op