Digitale disruptie in een veranderende wereld

“Digital is not a thing, but is simply a word that describes our world today. Advancements in technology have blurred the lines between physical and virtual, creating an emergence of digital disruptors that provide new pathways for organizations to create value” – KPMG.

Digitale kansen

Technologische veranderingen in de huidige wereld vragen organisaties anders te opereren dan ze gewend zijn. Deze veranderingen roepen onder andere de volgende vragen op:

 • Op welke manier kan uw organisatie inspelen op de continu veranderende behoeften van uw klanten?
 • Op welke manier kunt u inspelen op nieuwe markten, nieuwe concurrenten en nieuwe bedrijfsmodellen?
 • Op welke manier bent u altijd in staat een uitstekende klantervaring te leveren?
 • Op welke manier kan uw organisatie toegevoegde waarde creëren voor uw stakeholders?

De kansen die Digitale Transformatie biedt zijn enorm. Echter, organisaties moeten zich snel aanpassen en de mensen in het middelpunt van de transformatie zetten om deze kansen optimaal te kunnen benutten.

Wij bieden u inzichten in deze kansen en kunnen u helpen de noodzakelijke aanpassingen succesvol door te voeren. In samenwerking met u formuleren we een strategie gebaseerd op de wensen van uw klanten. Wij helpen u deze strategie te implementeren en tegelijkertijd helpen wij uw organisatie zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken. Op deze manier reageert u niet alleen op wat de toekomst brengt, maar geeft u vorm aan de toekomst.

U wordt begeleid in end-to-end transformaties

Onze Route to Digital-aanpak helpt bij het definiëren van uw financiële ambities, bedrijfs- en operating model om digitalisering te integreren in uw business.

Route to digital proces

Onze aanpak bestaat uit zeven fases waarin we agile principes en een iteratieve aanpak gebruiken om tot een succesvol resultaat te komen dat nauw aansluit bij de visie van uw organisatie. KPMG gelooft in een menselijke aanpak van Digital en staat schouder aan schouder met uw team. Concreet werken we samen met u aan het formuleren van een digitale strategie door de zeven stappen uit te werken aan de hand van de volgende vragen:

Discover

 • Wat is de ‘potentie’ die we kunnen bereiken met Digital?
 • Hoe kunnen start-ups en insight centres ons inspireren?
 • Wat is de reden voor verandering?

Stress-test

 • Op welke manier stellen wij ons open voor disruptie en waar liggen de kansen?
 • Welke impact heeft Digital op onze organisatie en ons operating model, en specifiek op onze klanten en onze medewerkers?
 • Hoe digitaal volwassen is onze organisatie?

Aspire

 • Welke toekomstige digitale blauwdruk zal onze bedrijfsvisie en ‑strategie opleveren?

Sketch

 • Wat zijn veelbelovende digitale value cases  in onze context?
 • Zijn deze ideeën haalbaar en wenselijk om te implementeren?
 • Hebt u rekening gehouden met onbedoelde gevolgen en bijbehorende risico’s?

Mobilize

 • Is er een ‘value case’ voor de initiatieven/waardeopties?
 • Hebben we Digital duidelijk in de governance opgenomen en is de communicatie gestart?
 • Hoe kunnen we een agile transformatie starten om de manier van werken te veranderen?

Launch

 • Hoe vinden we de balans tussen winsten op korte termijn en lange termijn doelen met behoud van flexibiliteit?
 • Hoe vergroten we de zichtbaarheid en verminderen we de risico’s van de uitvoering?
 • Hoe kunnen we een ecosysteem met partners activeren voor implementatie?

Realize

 • Op welke manier kunnen we digitale initiatieven realiseren en gebruiken om beslissingen te nemen of analyses op uit te voeren op basis van resultaten?
 • Hoe kunnen we agile en ‘continuous improvement’ integreren in de nieuwe standaard?
 • Hoe zorgen we voor effectieve communicatie naar onze stakeholders?

Het uitvoeren van een Digitale Transformatie kent een vijftal succesfactoren

Op basis van ervaring definiëren wij de volgende vijf aandachtspunten voor een Digitale Transformatie:

 1. Het transformeren van een organisatie is de juiste balans vinden tussen ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’,
 2. Gebruik bestaande strategieën en sterke punten als bouwstenen voor een succesvolle toekomst,
 3. Laat ‘Digital Leadership’ en ‘Culture’ integraal deel uitmaken van de transformatie,
 4. Luister naar uw werknemers, uw belangrijkste partners en uw eindgebruikers: Doorgaans worden de meeste ideeën opgedaan in de wereld om ons heen. Een methode die wij toepassen is op basis van Design Thinking. Design thinking is een methode waarbij de mens centraal staat door problemen vanuit menselijke behoefte te definiëren,
 5. Denk vooruit vanaf vandaag: ontwikkel een duidelijk beeld van de toekomstige industrie en definieer hiervoor een solide startpunt.

Digital integreren in uw organisatie

KPMG biedt ondersteuning bij het end-to-end Digitale Transformatie-proces om Digital te integreren in uw organisatie. We starten hierbij met het formuleren van een digitale strategie waarna we overgaan naar de initiële fase van implementatie binnen de organisatie met als laatste fase de daadwerkelijke implementatie en transformatie.

Door onze brede en diepgaande expertise en ervaring met betrekking tot de verschillende fases van de Digitale Transformatie kunnen wij een passende aanpak ontwikkelen die nauw aansluit bij de wensen van uw organisatie. De expertise van KPMG reikt van het onderzoeken van mogelijkheden van een digitale strategie tot het toepassen van geavanceerde technologieën binnen uw bestaande digitale strategie. Doordat wij dit reeds toepassen bij grote organisaties, beschikken wij altijd over de meest up-to-date oplossingen.

Gerelateerde artikelen

Ontdek hoe KPMG u en uw organisatie kan helpen.

Offerteaanvraag (RFP)