De afgelopen jaren steeg het aantal zzp’ers in Nederland gestaag. Veel van deze mensen hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Acture Verzekeringen, opgericht in 2019, ontwikkelde een verzekering speciaal voor deze doelgroep. Een gat in de markt zou je kunnen vermoeden. Maar na een jaar bleek dat de resultaten achterbleven bij de verwachting en dat er dus nog eens goed naar de propositie gekeken moest worden. Maudie Derks, CEO van Acture: “Het leek een abc’tje toen we begonnen. We dachten ‘Iedereen in de doelgroep snapt ons aanbod’. Maar na een jaar merkten we, ondanks dat we natuurlijk hadden nagedacht over onze propositie, dat onze aannames hieromtrent niet toereikend waren. We hadden onze propositie niet scherp genoeg geformuleerd, en ons ook niet voldoende gedetailleerd ingeleefd in de doelgroep. Dus echte groei bleef uit.”

Acture Verzekeringen vroeg KPMG om te helpen bij het aanscherpen van de propositie en bij het ontwikkelen van een duurzame go-to-market strategie. In dit klantverhaal lees je hoe Acture Verzekeringen en KPMG met dit vraagstuk aan de slag gingen en welke inzichten, concrete acties en oplossingen dit opleverde.

Uitgelicht

Neem contact met ons op