Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van vele, ingrijpende veranderingen. Klanten en consumenten gedragen zich anders, traditionele kanalen worden vervangen door e-channels en omnichannels. Operationele uitmuntendheid staat onder druk en de duurzame agenda is belangrijker dan ooit. Hierdoor worden bedrijven gedwongen om een inhaalslag te maken op zaken die vaak niet tot hun kernactiviteiten behoren. Door deze veranderingen en verstoringen moeten toeleveringsketens worden hervormd, zodat ze klantgericht, veerkrachtig, wendbaar, responsief en transparant zijn. Bedrijven moeten dus terug naar de tekentafel om nieuwe leveringsketens en -capaciteiten te ontwerpen en de toekomst van de supply chain opnieuw vorm te geven.

Ontwikkel een toekomstbestendige supply chain

De vraag naar nieuwe operationele modellen

Om aan de huidige en toekomstige vraag te kunnen voldoen, moeten Supply Chain Executives inspelen op leveringsketens met een hogere snelheid en een gedifferentieerd aanbod realiseren. Dit, samen met het groeiende netwerk van partners dat nodig is om aan deze serviceverwachtingen te voldoen vraagt om nieuwe operationele modellen. De belangrijkste elementen die een grote invloed hebben op de operationele modellen van bedrijven zijn de volgende: 

Everything as a Serivce - Door verschuivingen in het bedrijfsmodel moeten bedrijven allianties leveren in de go-to-market propositie. Steeds vaker zetten bedrijven samen een product op de markt en daardoor bevindt een groter deel van de dienstverlening zich buiten de directe controle van de interne organisatie.

De aard van waardevolle activa is enorm veranderd - Technologie, digitalisering en automatisering worden steeds meer, of zijn dat al, de belangrijkste activa van door organisaties beheerde leveringsketens.

Het personeel van de toekomst – Het bevorderen van innovatie en de juiste vaardigheden is essentieel, maar tegelijkertijd moet er een evenwicht worden gevonden met de waarde van ervaring. Het opzetten van een nieuwe organisatie voor een nieuw bedrijfsmodel is dan ook een kwestie van jarenlang balanceren.

Functionele strategieën heroverwegen is cruciaal

Het veranderende landschap eist van Chief Operating Officers (COO's), Chief Supply Chain Officers (CSO's) en bedrijfsleiders dat zij duurzame verandering stimuleren. Dit kan worden bereikt door het herzien van 'functionele strategieën'. Bijvoorbeeld door verouderde aannames over de centralisatie van activiteiten, uitbesteden, uitstelstrategieën en management van partners te heroverwegen. Het is daarbij van groot belang de volgende strategieën opnieuw vorm te geven en te verbeteren:

Netwerkstrategie – Betreft het ontwikkelen van het juiste leveringsketennetwerk en leveranciersecosysteem om aan de eisen die aan de dienstverlening worden gesteld te kunnen voldoen. Denk hierbij aan productie- en magazijnlocaties, distributeurs, detailhandelaars en partners voor verschillende proposities.

Productiestrategie – De juiste productiestrategie beslaat alle niveaus. Van het macroniveau met ecologische voetafdrukken, maak- versus aankoopbeslissingen en productiviteit en governance tot het microniveau, waaronder lijngebruik, lay-out, processen, enz.

Complexiteitsbeheer (SKU en klant) & cost-to-serve strategie - Een strikte controle van de cost-to-serve is essentieel voor het succes van bedrijven en het bewaken van de kosten[vancomplexiteit, is een belangrijke vaardigheid die door bedrijven wordt ontwikkeld.

Focus op samenwerking

Technologische innovaties tijdens de afgelopen 10 jaar hebben onder andere de volgende toekomstbestendige oplossingen mogelijk gemaakt, die meer efficiëntie en daarmee het managen van de grotere complexiteit van de leveringsketen en de mogelijk maken.

Integrated Business Planning (IBP)/Sales & Operations Planning (S&OP) – Ondersteunt een stapsgewijze verandering in de samenwerking tussen verschillende teams en functies en zorgt ervoor dat jouw organisatie als een goed geoliede machine draait. Niet alleen door de noodzakelijke focus op governance en management, maar ook door het inzetten van verschillende tools die beschikbaar zijn op de markt.

Control Tower – Dit dashboard verbetert de zichtbaarheid van uw prestaties en verschaft inzichten die een snelle besluitvorming ondersteunen. Een Control Tower vermindert de afhankelijkheid van persoonlijke en niet op feiten gebaseerde beslissingen.

Transportmanagementsystemen - Deze systemen beheren het complexe netwerk van logistieke dienstverleners om tegemoet te komen aan de gedifferentieerde dienstverleningseisen van gediversifieerde klant- en productgroepen.

End-to-end transparantie - Deze transparantie wordt in hoge mate gestuurd door doelstellingen en is gericht op duurzaamheidseffecten. Door het opbouwen van een ecosysteem met partners wordt de zichtbaarheid en traceerbaarheid van de toeleveringsketen op meerdere niveaus verbeterd en problemen in verband met CO2-uitstoot, mensenrechten en andere belangrijke thema's aangepakt.

De kracht achter Powering the Core

Een wijziging van functionele strategieën en samenwerking met partners vraagt om een klein en proces dat strategische en tactische tools gebruikt. Het proces zorgt ervoor dat de operationele kernprocessen worden gestandaardiseerd, worden overgebracht naar de cloud en omvat functies zoals:

Powered Supply Chain –Stelt organisaties in staat om snel standaardisatie op schaal, en cloud-gebaseerde ERP-platforms te implementeren.

(Digital) Procurement - Helpt organisaties om daadwerkelijk van start te gaan met het opbouwen van een ecosysteem van leveranciers om de effectieve levering van producten en diensten te garanderen en leveranciers optimaal te koppelen aan de interne vraag en de wensen van de klant.

Supply Chain Data & Analytics – Levert de nieuwste tools, algoritmes, datamodellen en visualisaties om data-gedreven en daadkrachtige acties te kunnen ondernemen.

Onderdelen binnen de leveringsketen die we ondersteunen en mogelijk maken

Wij begrijpen dat een end-to-end supply chain alleen kan slagen als op alle interactiepunten coördinatie bestaat tussen de talrijke functies binnen de leveringsketen en de desbetreffende afdeling. KPMG helpt je jouw supply chain te optimaliseren op de onderstaande gebieden. 

Powered Supply Chain Transformation
Stelt bedrijven in staat om snel standaardisatie op schaal te realiseren en cloud-enabled ERP-platforms te implementeren.

Supply Chain Netwerkstrategie
Helpt bij het opnieuw ontwerpen van het productie- en magazijnnetwerk om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant op het gebied van dienstverlening en kosten.

Operationele strategie en kosten
Helpt bij het ontwikkelen van functionele strategieën en het verduidelijken van rollen en governance. Daarnaast ondersteunt het bij het identificeren, ontwerpen en realiseren van kostenoptimalisatie.

Smart touch Supply chains
Digitaliseer jouw supply chain met behulp van de nieuwste technologie en koppel deze met een Control Tower en/of Digital Twin voor het ondersteunen van jouw tactische en strategische beslissingen.

Verminder complexiteit en rationaliseer SKU's
Strategieën gekoppeld aan de levenscyclus van de productportfolio. Maakt kosten en omzet op het niveau van de SKU inzichtelijk zodat de vereiste operationele complexiteit kan worden afgestemd met de commerciële afdeling.

Supply Chain Data & Analytics
Met de nieuwste tools, algoritmes en visualisaties kun je als organisatie beslissende acties ondernemen. Duidelijk gedefinieerde datamodellen, en inzichten geven jouw een voorsprong op de concurrentie.

Duurzaamheid & Circulariteit
Bevordert de duurzame agenda door interne en externe transparantie van gegevens met betrekking tot CO2-uitstoot, jouw personeelsbestand en andere belangrijke onderwerpen

Neem contact met ons op

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)