Strategie en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; een goede strategie herkent de noodzaak om te reageren op veranderingen in de omgeving en daarbuiten wanneer dat nodig is. Goede innovaties dienen deze strategie en zorgen voor maximale ‘Return on Investment’, zowel in de vorm van nieuwe verdienmodellen als in het creëren van een innovatieve bedrijfscultuur en het vergroten van de merkwaarde.

Het organiseren van waardevolle innovaties

Ontwikkelingen binnen de domeinen technologie, demografie, regulering, maar ook bijvoorbeeld globalisering, zorgen ervoor dat organisaties hun bedrijfsvoering continu zullen moeten blijven aanpassen. Dat is ook de reden waarom innovatie niet meer wordt gezien als ‘nice to have’, maar als een iets noodzakelijks binnen organisaties en businessmodellen. Dit gaat verder dan alleen het creëren van nieuwe ideeën en concepten; het gaat om het vormen van nieuwe groeidomeinen door relevante ideeën tot een praktische, betrouwbare en betaalbare realiteit te brengen.

Read more

Lokaal valt een wereld te winnen

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukkenDownload de whitepaper →Hulp bij innovatievraagstukken

1.  Strategie en Organisatie outlook
Een snel veranderende wereld vraagt organisaties om constant in te spelen op uitdagingen en het vinden van nieuwe groeigebieden (digitalisatie, duurzaamheid, ‘war on talent’, etc.). Succesvolle innovaties hebben een duidelijke ‘fit’ met de businessstrategie en zij geven invulling aan de ambities die daaruit blijken. Wij ondersteunen organisaties met het vaststellen van een toekomstperspectief. Dit zorgt voor een strategische lens voor innovatie; waar gaan we heen?

De strategie geeft vorm en sturing aan de voorwaarden en processen die nodig zijn voor succesvolle innovatie; hoe gaan we daar komen? Wij helpen hierbij met het inrichten van passende innovatie-processen, KPI’s en governance. Met ons gevalideerde, datagedreven Innovation Capability Maturity Model kunnen wij bovendien inzicht bieden in de volwassenheid van de innovatieorganisatie en vaststellen welke onderdelen aandacht nodig hebben om innovaties tot succes te brengen.

2.  Innovatiemanagement & New Growth-realisatie
Een innovatietraject en -organisatie opzetten en managen is de logische volgende stap na het definiëren van een innovatiestrategie. Het realiseren van een idee tot een werkend (geschaald) product dat waarde toevoegt, wordt bereikt door een juist klimaat te creëren in en rond een organisatie. Hierbij is het opschalen en inbedden van innovaties in de organisatie een uitdagend proces waarbij rekening gehouden moet worden met een veranderende klant en markt.

Ons team kan een volledige innovatieafdeling binnen een organisatie runnen om het bovenstaande waar te maken. Ook bieden wij ondersteuning bij het opzetten en beheren van een innovatie-ecosysteem. Hiermee wordt het mogelijk om externen zoals leveranciers, klanten, startups en kennisinstituten te laten deelnemen in het genereren, verrijken en realiseren van innovaties.

3.  Investment Management & Value Protection
Inzicht krijgen en houden in de voortgang en prestaties van innovatieprojecten is een aandachtspunt voor organisaties die innovaties geïmplementeerd hebben. Transparantie in de investeringsportefeuille is van belang voor het juist beoordelen van welke projecten door moeten gaan en welke gestopt moeten worden voor maximale Return on Investment, een zo laag mogelijk risico en minimale faalkosten. Wij ondersteunen organisaties daarbij door onze expertise in te zetten op het gebied van portfoliomanagement en waar nodig innovatieportefeuilles te rationaliseren.

Onze ‘full range’ aan diensten zorgt ervoor dat strategie en innovatie een succes kunnen worden. Van ideegeneratie tot productmanagement. We combineren onze kennis van en praktische ervaring met het organiseren en stimuleren van innovatie met het vermogen om ideeën op te schalen, te implementeren en te beheren. Daarbij kunnen wij organisaties ook helpen met het rationaliseren van hun innovatieportefeuilles. 

Heb je vragen over hoe innovatie op de juiste manier kan worden ingezet? Neem contact op met onze specialisten en ontdek hoe wij je kunnen helpen met juiste inzichten, concrete acties en werkelijke oplossingen.

Uitgelicht

Neem contact op met onze specialisten

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)